Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittäjä DreamLeader Modernin johtamisen kehittäminen on johtamisen ajattelu- ja toimintatapojen uudistamista Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen on työn ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista kehittämistä DreamLeader - Keinoja muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan uuden ajan työyhteisön rakentamiseen Nyt on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen aika!

Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittäjä 

Meidän on uudistettava ajattelumme johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä !

Maailma on muuttunut nyt niin paljon, että meidän on pakko uudistaa johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät ajattelu- ja toimintatapamme, jotta olemme valmiit kohtaamaan uuden ajan työelämän haasteet. 

Isossa kuvassa nuo haasteet tiivistyvät kahteen asiaan. Ne ovat ihmisten ja työyhteisöjen hyvinvointi ja suorituskyky. Näissä asioissa kehittyminen edellyttää sitä, että myöskin johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen on uudistuttava.

Viisi näkökulmaa uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen.

1. Johtamisen kehittymiseen ei riitä yksin osaamisen kehittäminen. Uuden ajan johtamisen kehittäminen on johtamisen ajattelu- ja toimintatapojen kokonaisvaltaista uudistamista. 

Mistä on kyse? Tutustu uuden ajan johtamisen kehittämisen osa-alueisiin tästä.

 

2. Strategian jalkauttaminen ei riitä, jos organisaation kyvykkyydet eivät riitä. Meidän on tunnistettava ja kehitettävä strategian toteutukseen liittyviä kyvykkyyksiä.

Mistä on kyse? Tutustu kyvykkyyksien tunnistamiseen ja kehittämiseen tästä.

3. Yksilötason suorituksen johtaminen ei riitä. Perinteinen suorituksen johtaminen on liian yksilökeskeistä. Meidän on oivallettava työyhteisö- ja organisaatiotason kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen merkitys koko organisaation suorituskyvyn parantamisessa.

Mistä on kyse? Tutustu uuden ajan suorituskyvyn parantamiseen tästä.

4. Työhyvinvoinnin kehittymiseen ei riitä työstä irrallaan olevat hyvinvointitempaukset. Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen on kokonaisvaltaista työn ja hyvinvoinnin kehittämistä.

Mistä on kyse? Tutustu uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämiseen tästä.

 

5. Koulunpenkki ei riitä uuden ajan tietojen, taitojen ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Meidän on uudistettava osaamisen kehittämisen ajattelutavat ja käytännöt.

Mistä on kyse? Tutustu uuden ajan osaamisen kehittämisen suunnitteluun tästä.

Kehittämistyömme perustuu tutkittuun tietoon ja tieteelliseen malliin.

Tiesitkö, että työhyvinvoinnin, osaamisen, motivaation ja työssä kehittymisen tieteellinen malli ja teoria on ollut tunnettua jo vuosikymmeniä ? Kyse on JDCS-mallista ja teoriasta. Tämän malliin hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia, kun puhumme tutkitusti vaikuttavista kehitystoimenpiteistä.

DreamLeaderin kehitysmenetelmät ja palvelutarjonta pohjautuvat tähän teoriaan. Me emme puhu henkilökohtaisista mielipiteistä. Nyt on kyse faktoista ! Voit tutustua JDCS-malliin tästä.

 

Tervetuloa johtamisen ja työyhteisön kehittämisen uuteen aikaan !

Mistä on kyse? Haluatko lisätietoja? Tutustu videoihini, jotka löydät tästä.

 

 

Tomi Kasurinen

Tomi Kasurinen

Toimitusjohtaja / perustaja

Mitä uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittäminen voisi Teille mahdollistaa ? Selvitetään tilanteenne.

Dreamleader on yrityksesi palveleva kumppani !

” Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämistä – käytännössä ”

Oivallus

hehkulamppu, jonka keskellä rahaa

Ymmärrys

Yrityksen henkilöstöä

Tahto

Vuorelle kiipeäminen

Tekoja

Raketin laukaisu

Tukea

Liiketapaamisessa kättely

Oppimista

Lehtiö ja kynä

Oivallus

Hehkulamppu, jonka keskellä rahaa

Ymmärrys

Yrityksen henkilöstöä

Tahto

Vuorelle kiipeäminen

Tekoja

Raketin laukaisu

Tukea

Liiketapaamisessa kättely

Oppimista

Lehtiö ja kynä

” Kokemusta ja ylivoimaista palvelua laajalla palvelutarjonnalla ”

Kokemusta

yli 20 vuotta

Palvelua

24 / 7 henkilökohtaista tukea

Palvelutarjontaa

14 tuotteistettua ratkaisua