Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Meidän on uudistettava ajattelumme johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä !

Maailma on muuttunut nyt niin paljon, että meidän on pakko uudistaa johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät ajattelu- ja toimintatapamme, jotta olemme valmiit kohtaamaan uuden ajan työelämän haasteet.  

Uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen aika on nyt ! 

Nyt ei ole kyse ainoastaan yksilötason osaamisen kehittämisestä. Meidän on oivallettava mm. työyhteisö- ja organisaatiotason kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen merkitys, kun rakennamme uuden ajan menestyvää ja hyvinvoivaa työyhteisöä !

Näiden asioiden merkitystä ei ole riittävästi huomioitu perinteisessä johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä. Perinteinen kehittämistyö on näin ollen ollut liian yksilökeskeistä. Me emme ole hyödyntäneet riittävästi työyhteisö- ja organisaatiotason kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen potentiaalia !

Uuden ajan työyhteisön kehittyminen alkaa johtamisen kehittymisestä. 

Kyse on johtamisen ajattelu- ja toimintatapojen uudistamisesta. Uuden ajan johtamisen kehittämisessä huomioidaan laaja-alaisesti johtamiskyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen ! Johtamisen kehittämisessäkään ei siis ole kyse ainoastaan yksilötason osaamisen kehittämisestä, koska se ei ratkaise kaikkea johtamisen kehittymisessä. Esimerkkinä tästä uudistamistarpeesta voi mainita vaikkapa johtamisjärjestelmän.

Useissa tapauksissa vanhakantaisen johtamisen taustalla on vanhakantainen johtamisjärjestelmä. ”Jos haluat muuttaa ihmisten käyttäytymistä, niin Sinun on muutettava systeemiä, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä.” Tämä on johtamisjärjestelmän uudistamista!

Mistä on kyse ? Tutustu uuden ajan johtamisen kehittämisen osa-alueisiin tästä. Miten johtamisen kyvykkyyksiä kehitetään ? Vastaukset löydät tästä.

 

Mistä uuden ajan työhyvinvointi on tehty ?

Työhyvinvoinnin kehittymiseen ei riitä työssä kuormittumiseen reagointi tai työstä irrallaan olevat hyvinvointitempaukset. Tällä toimintatavalla ei yksinkertaisesti saavuteta riittäviä tuloksia. Nyt tarvitaan aidosti uusia ajattelu- ja toimintatapoja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen on kokonaisvaltaista työn ja hyvinvoinnin kehittämistä. Tutustu uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämisen osa-alueisiin tästä. 

Kehittämistyömme perustuu tutkittuun tietoon ja tieteelliseen malliin (JDCS)

Tiesitkö, että työhyvinvoinnin, osaamisen, motivaation ja työssä kehittymisen tieteellinen malli ja teoria on ollut tunnettua jo vuosikymmeniä ? Kyse on JDCS-mallista ja teoriasta. Tämän malliin hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia, kun puhumme tutkitusti vaikuttavista kehitystoimenpiteistä.

DreamLeaderin kehitysmenetelmät ja palvelutarjonta pohjautuvat tähän teoriaan. Me emme puhu henkilökohtaisista mielipiteistä. Nyt on kyse faktoista ! Voit tutustua JDCS-malliin tästä.

Tervetuloa johtamisen ja työyhteisön kehittämisen uuteen aikaan !

Tutustu muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan uuden ajan työyhteisön valmennus- ja kehittämiskonseptiimme tästä.

 

 

 

Tomi Kasurinen

Tomi Kasurinen

Toimitusjohtaja / perustaja

Missä asiassa Sinä haluaisit onnistua ? Rakennetaan Teille kehityspolku, jolla saavutatte tavoitteenne !

Dreamleader on yrityksesi palveleva kumppani !

” Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämistä – käytännössä ”

Oivallus

hehkulamppu, jonka keskellä rahaa

Ymmärrys

Yrityksen henkilöstöä

Tahto

Vuorelle kiipeäminen

Tekoja

Raketin laukaisu

Tukea

Liiketapaamisessa kättely

Oppimista

Lehtiö ja kynä

Oivallus

Hehkulamppu, jonka keskellä rahaa

Ymmärrys

Yrityksen henkilöstöä

Tahto

Vuorelle kiipeäminen

Tekoja

Raketin laukaisu

Tukea

Liiketapaamisessa kättely

Oppimista

Lehtiö ja kynä

” Kokemusta ja ylivoimaista palvelua laajalla palvelutarjonnalla ”

Kokemusta

yli 20 vuotta

Palvelua

24 / 7 henkilökohtaista tukea

Palvelutarjontaa

14 tuotteistettua ratkaisua