Samaa kehittämistä vuodesta toiseen, mutta tuloksia ei vaan synny.

Vanha ajattelu tuottaa vanhoja tuloksia. Kerron Sinulle 3+1 avainta johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen tuottavuusloikkaan. Uusilla ajatuksilla uusia tuloksia. Ole hyvä!

 

Toiminta muuttuu, kun ajattelu muuttuu.

Johtamiskyvykkyyden tasot

 

1. Luovu ajatuksesta, että kaikki johtamisongelmat ovat kiinni yksin yksilöistä ja yksilöiden osaamisesta.

 • Tunnista organisaation johtamiskyvykkyyteen vaikuttavat tekijät kokonaisuutena.
 • Tunnista yksilötasolla johtamisen ja esihenkilötyön laatuun ja suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden tilanne.

 

 

2. Luovu keskiarvoistamisesta.

 • ”Samaa kehittämistä kaikille ja samalla tavalla-periaate” on johtamisen ja esihenkilötyön laadun kehittymisen suuri este.
 • Etenkin silloin, kun tuo edellä oleva periaate tuottaa samaa ”keskimääräistä” koulutusta kaikille, joka menee keskimäärin yhtä paljon ohi kaikilta.
 • Huomioi johtamisen ja esihenkilötyön laadun hajonta – ja rakenna tältä pohjalta kohdennetut toimenpiteet (jotka voivat olla muutakin, kuin vain kouluttamista).

 

 

3. Luovu tyytyväisyyden/tyytymättömyyden mittaamisesta.

 • Tyytyväisyys/tyytymättömyyden määrä ei kerro mitään siitä, mistä tyytyväisyys tai tyytymättömyys johtuu?
 • Tästä seuraa se, että tyytyväisyyys/tyytymättömyys tiedon pohjalta ei voida päätellä mitään niistä toimenpiteistä, joita organisaation johtamisen ja esihenkilötyön laadun parantaminen edellyttää.

 

 

+1. Keskity kyvykkyyteen.

 • Johtamiskyvykkyyden taso ennustaa johtamisen ja esihenkilötyön toteutuvaa laatua ja suorituskykyä.
 • Kyvykkyyden kehittäminen on reitti johtamisen ja esihenkilötyön ennakoivaan kehittämistyöhön.
 • Se tuottaa kokonaisvaltaista tietoa johtamisen ja esihenkilötyön laatuun vaikuttavista tekijöistä.
 • Se tuottaa kohdenettua tietoa johtamisen ja esihenkilötyön laatuun vaikuttavista tekijöistä.
 • Se tuottaa kohdennettua tietoa niistä toimenpiteistä, joita organisaation johtamisen ja esihenkilötyön kehittyminen edellyttää.

 

 

Ei osaoptimointia, ei keskiarvoistamista, ei fiilistietoa!

 

 • Kyvykkyydessä ei ole kyse siitä, mitä yksittäinen ihminen osaa tai kuinka paljon organisaatiossa on resursseja vaan siitä, kuinka paljon ja mitä organisaatio saa aikaan olemassa olevilla kyvykkyyksillään.
 • Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä hoitaa sen tehtävät ja tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Tehtävät ja palvelut edustavat ”Mitä”-näkökulmaa. Kyvykkyyteen vaikuttavat tekijät ovat tekijöitä, jotka vastaavat kysymyksiin; Miten ja Mistä? 
 • Miten/Mistä tekijöistä hyvä johtaminen, hyvä esihenkilötyö, työhyvinvointi, vuorovaikutus jne. syntyy?

 

 

Kyvykkyyksien mittaaminen tuottaa suoraa tietoa siitä mitä kehittämistoimenpiteitä organisaatiossa tarvitaan.

 

 • Edellä mainituista syistä kyvykkyyden kehittäminen on reitti johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistyön tuottavuusloikkaan.

 

 

Johtamiskyvykkyyden kokonaisuuden ja vaihteluvälin tunnistaminen on reitti kohdennettuun kehittämiseen.

 

Haluatko tutustua johtamiskyvykkyyden kehittämiseen tarkemmin?

Lisätietoja johtamiskyvykkyyden osa-alueista ja kehittämisestä löydät oheisesta linkistä.

Yksilökeskeisestä johtamisen kehittämisestä koko organisaation johtamiskyvykkyyden kehittämiseen.

 

 

Johtamisen ja esihenkilötyön kohdennetun, konkreettisen ja vaikuttavan kehittämisen äärellä;

Tomi Kasurinen, 050 3615121, tomi.kasurinen@dreamleader.fi

 

 

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö yhteiskehittämisen keinoin? Löydät lisätietoja tästä.