Henkinen kuormitus ja uupumukseen liittyvien riskitekijöiden varhainen tunnistaminen on uuden ajan työssä eräs tärkeimpiä työkykyriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä.

Tulevaisuuden työhön liittyy useita tekijöitä, jotka lisäävät meidän henkistä kuormitustamme ja riskiä uupumukseen – mm. työn ja vapaa-ajan välisen raja-aidan hämärtyminen on iso haaste sille, että pystymme palautumaan riittävästi työstämme ! Kuten tiedämme, puutteellinen palautuminen työstä lisää merkittävästi uupumisriskiä.

Henkistä kuormitusta aiheuttavat ongelmat kehittyvät yleensä huomaamattomasti. Tilanteen työstäminen alkaa usein vasta siinä vaiheessa, kun asiat kärjistyvät. Eli ollaan myöhässä.

Hyvällä henkisen kuormituksen riskienhallinnalla voimme välttyä inhimilliseltä kärsimykseltä sekä työkyvyttömyydestä aiheutuvilta taloudellisilta menetyksiltä ! Kyse on siis kaikkien osapuolten edusta !

CaaS – Care as a Service palvelukuvaus

 

 

Mind

Yksilötasolla palvelu muodostuu uupumisen merkkien varhaisesta tunnistamisesta ja korjaavien toimenpiteiden varhaisesta toteuttamisesta. Mind poimii henkilöstöstä ne, joilla esiintyy riittävä määrä uupumiseen viittaavia merkkejä. Heti vastaamisen jälkeen henkilö saa automaattisen raportin, jossa otetaan kantaa hänen hyvinvointinsa tilaan ja annetaan jatkotoimenpidesuosituksia.

Climate

Yhteisötasolla mitataan niitä tekijöitä, joilla on kaikkein välittömin vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Huonot Climate tulokset ennakoivat uupumisten lisääntymistä yhteisössä. Climaten tuottaman tiedon avulla korjaavat toimenpiteet on mahdollista kohdistaa tarkasti ja tehdä etupainotteisesti.

Climate poikkeaa perinteisistä ilmapiirikartoituksista erityisesti siinä, että kysytään vähemmän mutta useammin. Reagointi on mahdollista tehdä nopeasti. Online-raporteilla esitettävät tulokset ovat käytettävissä välittömästi, kun riittävä määrä henkilöstöä on vastannut kyselyyn. Kysymykset ovat ratkaisukeskeisiä ja edukatiivisia. Climate kysely ohjaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin asioihin ja valmentaa sillä tavalla työyhteisötaitoja.

Tässä palvelussa on kyse prosessista, jolla hallitaan työyhteisön henkisiin voimavaroihin liittyviä riskejä !

Hallinta tarkoittaa riskien tunnistamista, riskitason alentamista ja ennaltaehkäisyä sekä jatkuvaa seurantaa. Kaikkia näitä osa-alueita tarvitaan onnistuneessa riskienhallinnassa.

 

Annan mielelläni lisätietoja palvelustamme. 

Nämä riskit kannattaa ottaa haltuun – ennen kuin ne ovat realisoituneet työyhteisössäsi !

Mikä on Teidän työyhteisönne tilanne ? Mitataanko henkisen kuormituksen riskitasonne ? Mitä tukea ja kehitystoimenpiteitä Teillä tarvitaan ?

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi

Tästä näet yllä olevan palvelukuvauksen suurempana.

——————————————————————————————————————————————————————–

Cauha Care Solutions Oy on digitaalisten työhyvinvointipalveluiden kehittäjä, jossa yhdistyvät huipputason teknologinen osaaminen ja työpsykologinen ymmärrys. Tärkein palvelumme on nimeltään Mind & Climate, jonka avulla tunnistetaan työstä tai muusta elämästä johtuva uupuminen jo varhaisessa vaiheessa. Palvelun avulla uupumista aiheuttaviin ongelmiin päästää aikaisemmin kiinni, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. www.cauhacare.com

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on erikoistunut työyhteisöjen tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. www.dreamleader.fi

 

Uusi palveluratkaisu tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseen. Cauha Care Solutions Oy ja DreamLeader Oy ovat käynnistäneet yhteistyön