DreamLeader Oy on mukana tekemässä Suomen työelämästä Euroopan parasta!

 

Työelämä 2020-hankkeesta ja vaatimuksista kumppaneille

”Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämä 2020 haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Kehitystyö on mahdollista niin pienillä kuin suurilla työpaikoilla toimialasta riippumatta.”

”Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä.”

”Kumppaneilla on puhutteleva missio ja työelämää koskeva innovaatio, jota se haluaa jakaa muiden työpaikkojen ja työelämätoimijoiden kanssa. Kumppaneita yhdistää myös vahva halu edistää suomalaista työelämää omalla toiminnallaan.”

DreamLeaderin missiona on edistää modernia johtamista ja työyhteisöjen kehittämistä,  joten missiomme ja liiketoiminta-ajatuksemme kokonaisuudessaan sopii erittäin hyvin yhteen Työelämä 2020-hankkeen ajatusten ja tavoitteiden kanssa. Olemme innolla mukana hankkeessa !

Tutustu alla olevasta linkistä tarkemmin Työelämä 2020-hankkeeseen ja kumppanuuteemme.

http://www.tyoelama2020.fi/verkostot/tyoelamatoimijat/kumppanit/dreamleader_oy