Entinen normaali ei enää riitä. Muuttuneet odotukset ja kasvaneet vaatimukset muuttivat johtamisen ja esihenkilötyön.

Ennen vanhaan meille opetettiin johtamiskoulutuksissa, että meillä on kolme keskeistä sidosryhmää, joilta kohdistuu odotuksia johtamiseen;

Omistajat odottavat voittoa.
Asiakas odottaa asiakastyytyväisyyttä.
Henkilöstö odottaa työtyytyväisyyttä.

 

Tästä lähdettiin.

 

Kunnes tuli ensimmäinen muutos.

Se oli odotusten laajentuminen. Tyytyväisyys ja voiton tuottaminen ei enää riittänyt. Tuli kokemuksen kehittämisen aika. Nyt me olemme toisen ison muutoksen kynnyksellä. Kolmiosta on tullut neliö. Johtamisen kehittämiseen on tullut mukaan uusi näkökulma. Se on yhteiskunta (sis. ympäristö). Ja sen odotukset johtamiselta. Eli johtamisen ”määrällinen” haaste on kasvanut.

 

Todellinen tulevaisuuden johtamisen haaste on kuitenkin vielä kulman takana.

Se haaste on vastuullisuus.

Tämä koko sidosryhmäverkosto (asiakas, yhteiskunta, omistajat ja henkilöstö) odottavat tyytyväisyyden ja kokemuksen kehittämisen sijaan yhä enemmän ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan kehittämistä – ja tämän kokonaisuuden johtamista. Tämä tarkoittaa johtamisen ”laadullisen” haasteen merkittävää kasvua. Tämä on se todellinen johtamisen muutos, joka meitä on vastassa. Muuttuneet odotukset ja kasvaneet vaatimukset vastuulliseen johtamiseen liittyen. Tästä on pitkä matka tuohon johtamisen ”peruskolmioon”, joka meille on aikanaan opetettu. Silloin joskus.

 

Vaatimus vastuullisuudesta haastaa myöskin johtamisen kehittämisen.

Vastuullinen johtaminen ei kehity yksin yksilön tietoja ja taitoja kehittämällä. Meidän on pakko kiinnittää huomiota kehittämistyössä koko organisaation kyvykkyyteen johtaa vastuullisesti. Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön tieto, taito tai ominaisuus.

Vastuullinen johtaminen kehittyy, kun organisaation johtamiskyvykkyyys kehittyy kokonaisuutena.

Mikä vastuullisuuden johtamisessa voi mennä pieleen?

 

1. Vastuullisuus jää markkinointiviestinnäksi ja viherpesuksi.

Vastuullisuus ei näy arjen toiminnassa millään tavoin. Vastuullisuustavoitteet on julkaistu, mutta toimeenpano puuttuu. Kaikilta osin.

2. Vastuullisuus jää vastuullisuusmittareiden rakentamiseksi, tiedonkeruuksi ja raporttien rakentamiseksi.

Vastuullisuustyön vaikuttavuus jää vajaaksi, koska itse tekemiseen ja sen kehittämiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Raportointi vie kaiken ajatuksen ja energian tekemisestä.

3. Vastuullisuus jää erilliseksi tekemiseksi ja arjesta irralliseksi asiaksi.

Historiassa näin on käynyt mm. työturvallisuudelle, työhyvinvoinnille ja työkykyjohtamiselle. Vastuullisuuden johtaminen on siis osa arjen normaalia johtamista ja tekemistä. Ajatus siitä, että maanantaina johdetaan työturvallisuutta, keskiviikkona työhyvinvointia, perjantaina työkykyä ja välipäivinä vastuullisuutta ei toimi. Tämä ajattelu on pakko muuttaa.

 

Miten tämä muutos tehdään?

Vastuullisuuden johtaminen on strategista johtamista. Tärkein strategisen johtamisen ajattelutavan muutos on se, että ei ole olemassa erillistä vastuullisuusstrategiaa – on vain vastuullinen strategia. Tämä on ensimmäinen asia, joka pitää oivaltaa. Jos vastuullisuus eriytetään strategisella tasolla omaksi asiakseen, niin se eriytyy myöskin tekemisen tasolla omaksi asiakseen. Tämän strategisen ajattelun virheen jälkeen loppu on tunnettua historiaa. Kauniita sanoja. Vain teot puuttuvat. Varo mitä ajattelet vastuullisuuden johtamisesta.

 

Miksi vastuullisuuden johtaminen on niin vaikeaa?

Tässä on kyse johtamisjärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Johtamisjärjestelmä on strategian johtamisen väline. Johtamisjärjestelmä on väline vastuullisuustyön ja vastuullisuustekojen arkipäiväistämiseen. Se on väline siihen, jolla nuo kauniit vastuullisuuspuheet muutetaan vastuullisuusteoiksi. Vastuullisuuden johtaminen edellyttää rakenteita ja systematiikkaa. Tähän tuo ratkaisun johtamisjärjestelmä. Ilman tätä kyvykkyyttä (johtamisjärjestelmä) vastuullisuuden johtamisen uhkakuvat realisoituvat.

Pahin uhkakuva on ehkä kuitenkin se, että vastuullisuus jää kauniiksi sanoiksi.

 

Tällä on liian kova hinta. Nyt tarvitaan vastuullisuustekoja. Vastuullinen tekeminen kehittyy, kun vastuullinen johtaminen kehittyy.

 

Vastuullisen johtamisen kehittämisen äärellä,

Tomi Kasurinen, DreamLeader Oy, 050 3615121, tomi.kasurinen@dreamleader.fi

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö yhteiskehittämisen keinoin? Löydät lisätietoja tästä.