Ongelmia organisaation suoritustason kanssa ?

 

Kaikki ei ole aina sitä, miltä päällisin puolin näyttää. Etenkään silloin, kun puhumme organisaation suoritustasoon liittyvistä ongelmista. Prosesseja, järjestelmiä ja johtamista on helppo syyttää – mutta, mitä jos ne todelliset suoritustason ja organisaation kyvykkyyden pullonkaulat onkin näkymättömissä ?

Mikä vaikutus suoristustasoomme on työyhteisö- ja yksilötason ajattelu- ja toimintatavoilla ? Voisiko näissä tekijöissä olla kehitettävää ?

Ongelma on se, että noista asioista voi olla vähän vaikea puhua. Se vaatii aika kehittyneen kulttuurin. Olisiko nyt jo aika kypsä siihen, että sukeltaisimme tuonne organisaation kyvykkyyden pinnan alle ja selvitämme suoritustason ja kyvykkyytemme todelliset pullonkaulat ? Ei syytellä ketään eikä selitellä, mutta selvitetään tilanne ja laitetaan nuo asiat yhdessä kuntoon !

Tässä on se meidän johtamisen ja työelämme suuri kulttuurimuutos, joka on mahdollisuuksia täynnä. Se on siirtyminen vastakkainasettelusta vuorovaikutukseen. Se on luottamukseen pohjautuva kulttuuri, jossa voi puhua kaikista asioista – ilman, että on pelkoa tulla leimatuksi. Tämän jälkeen aika monen elämä muuttuu paremmaksi.

DreamLeader – Performance Promoter on nyt julkaistu !

 

DreamLeader – Performance Promoter on uusi menetelmämme organisaation kyvykkyyteen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen ja analysointiin.

Performance Promoter mittaa työyhteisö- ja yksilötason ajattelu- ja toimintatapoihin liittyviä tekijöitä (35 kpl), joilla on tunnetusti merkittävä vaikutus organisaation suorituskykyyn.

 

 

Palvelun keskeinen idea on tuottaa asiakkaalle kokonaisanalyysi organisaation kyvykkyyteen vaikuttavista näkyvistä ja näkymättömistä tekijöistä. Palvelu voidaan tuottaa yksittäisenä mittauksena tai jatkuvana palveluna.

 

 

Palvelun toteutus on automatisoitu hyvin pitkälle, josta syystä pystymme tarjoamaan asiakkaalle vaivattoman ja erittäin kustannustehokkaan sekä nopeasti toteutettavan palvelun.

Mittaustiedon keruussa ei käsitellä asiakasorganisaation yritys- eikä henkilötietoja, joten menetelmä on myöskin tietosuojan näkökulmasta asiakkaalle turvallinen ratkaisu. Mittaukseen vastaamiseen menee aikaa noin 5 min. Kyselyyn voi vastata nettiselaimella tai älypuhelimella.

Organisaation kyvykkyyteen liittyvä mittaus- ja analyysipalvelumme sisältää:

  1. Asiakaskohtaisen mittauksen suunnittelun ja toteutuksen (asiakas saa vastauslinkin valmiiseen kyselyyn)
  2. Mittaustulosten analysoinnin ja raportoinnin
  3. Analyysiraportin yhteisen käsittelyn asiakkaan kanssa

Esimerkkejä mittaustuloksista (koko viitekehyksen mukainen kokonaisuus sisältää 35 muuttujaa)

 

 

Tästä voit tutustua tarkemmin DreamLeader – Performance Promoter menetelmäämme.

 

 

DreamLeader – Suoritus palvelumme on kokonaisvaltainen kehitysmenetelmä, joka auttaa asiakasta rakentamaan analyysin perusteella organisaation kyvykkyyden kehittämiseen liittyvän kehityspolun sekä yksilöidyt kehitystoimenpiteet.

Annan mielelläni lisätietoja palvelustamme. Jos haluat keskustella asiasta tarkemmin kanssani, ehdota Sinulle sopivaa ajankohtaa. Otan Sinuun yhteyttä !

Tästä voit tutustua videooniMiten hyvinvointi muutetaan tuottavuudeksi ?

 

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi

Tästä voit tutustua DreamLeaderin tarinaan. Se on tarina modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä.