Kehitys kehittyy, kun oppiminen ja uudistumiskyky kehittyvät. Mikään menetelmä, työkalu tai järjestelmä ei tuo kehittymistä – jos organisaatiolta puuttuu kyvykkyys oppia ja uudistua. Ensin tapahtuu oppiminen ja uudistuminen – ja tämän jälkeen kehittyminen. Tässä järjestyksessä. Eikä tässä ole kyse kulttuurista. Tämä on kyvykkyyttä. Onneksi tätä kyvykkyyttä voi kehittää.

Uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittäminen on aivan valtava haaste meidän nykyisessä työelämässämme. On tässä kuitenkin mahdollisuuksiakin. Keskeistä on se, että ymmärrämme mistä oppimisessa ja uudistumisessa on kyse! Oppiminen ja uudistuminen edellyttävät joiden ”perinteisten” ajattelu- ja toimintamallien muuttamista – pientä päivittämistä.

Kerron Sinulle tässä blogissani kuusi keskeisintä näkökulmaa oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittämiseen. Liitteessä on myöskin tarkempi tietopaketti oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittämiseen.

 

Kuusi keinoa osaamisen ja uudistumiskyvyn kehittämiseen.

 

Keino 1. Osaamisen kehittämisestä oppimisen kehittämiseen.

No alt text provided for this image

Yksilön tietojen ja taitojen kehittämisen rinnalle on kytkettävä koko organisaation kyvykkyyden kehittäminen.

 

Keino 2. Yksilötasolla jatkuva oppiminen on mielenmalli.

No alt text provided for this image

Oppimisen taustalla on motivaatio. Kukaan ei voi pakottaa toista jatkuvaan oppimiseen.

 

Keino 3. Työssä oppiminen ja yhteiskehittäminen.

No alt text provided for this image

Työssä oppiminen edellyttää yhteiskehittämisen menetelmiä. Tukifunktiokehittäminen ei riitä.

 

 

Keino 4. Oppimisen rakenteet ja systematiikka.

No alt text provided for this image

Oppiminen ja uudistuminen ei ole sattumaa. Oppiminen edellyttää systematiikkaa.

 

Keino 5. Oppimisen ytimessä on hyvinvointi.

No alt text provided for this image

Ainoastaan hyvinvoiva yksilö ja työyhteisö on kyvykäs oppimaan ja uudistumaan.

 

 

Keino 6. Kyvykkyys johtaa oppimista ja uudistumista.

No alt text provided for this image

Oppiminen ja uudistuminen kehittyvät, kun johtamiskyvykkyys kehittyy.

 

Nämä kuusi osa-aluetta muodostavat oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittämisen ison kuvan.

Jos haluat tutustua yksityiskohtaisemmin näiden osa-alueiden kehittämiseen, niin löydät lisätietoja oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittämisen tietopaketista. Tietopaketin löydät tästä.

Oppimista ja uudistumista kehittämässä,

Tomi Kasurinen, 050 3615121, tomi.kasurinen@dreamleader.fi

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.