Työntekijäkokemuksen kehittäminen ei ole pilvilinnojen rakentamista.

Työntekijäkokemuksen kehittämisen tavoitteena on parantaa organisaation kyvykkyyttä kilpailla tulevaisuuden osaajista. Meidän on löydettävä ne työyhteisömme ajattelu- ja toimintatapoihin liittyvät valinnat, joilla olemme kilpailijoita parempi työyhteisö ja työpaikka.

Kehitystyön näkökulmasta nämä valinnat on pystyttävä muuttamaan toimenpiteiksi, joilla on olemassa tavoitteet ja mittarit. Kyse on siis työntekijäkokemukseen ja sen kehittämiseen liittyvän strategian rakentamisesta. Vaikka strategiaa käytetään sanana melko levottomasti eri yhteyksissä, niin tässä kohtaa kyse on todellakin strategian rakentamisesta. 

 

Milloin meille on syntynyt työntekijäkokemuksen kehittämisen strategia?

Strategia on syntynyt silloin, kun meille on syntynyt käsitys siitä, miten voimme (valinnat) kehittää omia ajattelu- ja toimintatapojamme, jotta pystymme saavuttamaan korkean kilpailuaseman toimialamme työntekijä- ja osaajamarkkinassa. Nämä ovat niitä valintoja, joilla rakennamme työyhteisömme ajattelu- ja toimintatapoihin liittyvistä tekijöistä kilpailuedun. Työntekijäkokemukseen liittyvä kilpailuetu syntyy silloin, kun meillä on työyhteisössämme tekijöitä, jotka ovat kilpailuaseman näkökulmasta arvokkaita, hyödyllisiä, vaikeasti korvattavia/kopioitavia ja hyvin organisoituja.

 

Vaihe 1. Nykytila ja analyysi. Työntekijäkokemuksen kehittämisen haaste.

☑️ TUNNISTA työyhteisönne nykytilaan liittyvät pitovoimatekijät, vetovoimatekijät ja työntövoimatekijät.

☑️ TEE analyysi vahvuuksista ja kehityskohteista. Arvio samalla näiden tekijöiden vaikuttavuutta kilpailuasemaan ja kilpailuedun rakentumiseen.

 

Vaihe 2. Strategiset valinnat. Painopisteet, joihin keskittymällä rakennamme kilpailuedun.

☑️ UNOHDA nykytilaan liittyvät kehityskohteet, joilla on pieni vaikutus kilpailuasemaan.

☑️ YLLÄPIDÄ nykytilaan liittyvät vahvuudet, joilla on pieni vaikutus kilpailuasemaan.

☑️ KEHITÄ nykytilaan liittyviä kehityskohteita, joilla on korkea vaikutus kilpailuasemaan.

☑️ VAHVISTA nykytilaan liittyviä vahvuuksia, joilla on korkea vaikutus kilpailuasemaan.

 

Vaihe 3. Suunnitelma. Toimenpiteet, joilla toteutamme strategiset valintamme.

☑️ SUUNNITTELE työntekijäkokemuksen kehittämiseen ja kilpailuedun rakentamiseen liittyvät toimenpide-, kehitys- ja valmennusohjelmat sekä niihin liittyvät tavoitteet, tehtävät ja mittarit.

☑️ TOTEUTA edellä olevat toimenpide-, kehitys- ja valmennusohjelmat.

 

Lopuksi. Miten nämä edellä olevat vaiheet toteutetaan onnistuneesti?

🔥 TEE edellä olevat vaiheet ja niihin liittyvät toimenpiteet yhdessä koko henkilöstöä osallistavalla tavalla. Kyse on työntekijäkokemuksesta.

 

Haluatko keskustella tarkemmin työntekijäkokemuksen kehittämisestä? Kaipaatko tukea kehitystyössä? Haluaisitko kuulla tähän asiaan liittyvästä palvelustani?

 

Keskustelen mielelläni kanssasi: tomi.kasurinen@dreamleader.fi

050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten tulevaisuuden kilpailukykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan? Löydät lisätietoja tästä.