Meidän on uudistettava ajattelumme johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä !

Maailma on muuttunut nyt niin paljon, että meidän on pakko uudistaa johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät ajattelu- ja toimintatapamme, jotta olemme valmiit kohtaamaan uuden ajan työelämän haasteet.

Puheet huonosta johtamisesta ei nyt enää riitä – ei se ole reitti johtamisen kehittymiseen. Toisaalta ei tässä riitä sekään enää, että viljelemme ”hyvän johtamisen kauniita periaatteita”. Nyt meidän on päästävä sanoista tekoihin. Uuden ajan työelämän kehittämisen teot tehdään yhdessä.

Tästä syystä DreamLeaderin tulokulma kehitystyöhön on se, että me kehitämme johtamista ja työyhteisön toimintaa – samanaikaisesti ja samaan suuntaan.

 

Kolme vaihetta uuden ajan menestyvän ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen.

Vaihe 1. Uuden ajan työyhteisön kehittyminen alkaa johtamisen kehittymisestä.

Kyse on kokonaisvaltaisesta johtamisen ajattelu- ja toimintatapojen uudistamisesta. Uuden ajan johtamisen kehittämisessä ei ole kyse ainoastaan yksilötason osaamisen kehittämisestä, koska se ei ratkaise kaikkea johtamisen kehittymisessä. Esimerkkinä tästä uudistamistarpeesta voi mainita vaikkapa johtamisjärjestelmän.

Useissa tapauksissa vanhakantaisen johtamisen taustalla on vanhakantainen johtamisjärjestelmä. ”Jos haluat muuttaa ihmisten käyttäytymistä, niin Sinun on muutettava systeemiä, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä.” Tässä on kyse johtamisjärjestelmän uudistamisesta!

 

Vaihe 2. Yksilötason suorituksen johtamisesta koko organisaation suorituskyvyn parantamiseen.

Nyt ei ole kyse ainoastaan yksilötason suorituksen johtamisesta. Meidän on oivallettava mm. työyhteisö- ja organisaatiotason kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen merkitys, kun rakennamme uuden ajan menestyvää ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Näiden asioiden merkitystä ei ole riittävästi huomioitu perinteisessä johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä. Perinteinen kehittämistyö on näin ollen ollut liian yksilökeskeistä.

Me emme ole hyödyntäneet riittävästi työyhteisö- ja organisaatiotason kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämisen potentiaalia koko organisaation suorituskyvyn parantamisen näkökulmasta !

 

Vaihe 3. Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen.

Työhyvinvoinnin kehittymiseen ei riitä työssä kuormittumiseen reagointi tai työstä irrallaan olevat hyvinvointitempaukset. Tällä toimintatavalla ei yksinkertaisesti saavuteta riittäviä tuloksia. Nyt tarvitaan aidosti uusia ajattelu- ja toimintatapoja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittäminen on kokonaisvaltaista työn ja hyvinvoinnin kehittämistä. 

Kehittämistyömme perustuu tutkittuun tietoon ja tieteelliseen malliin.

Tiesitkö, että työhyvinvoinnin, osaamisen, motivaation ja työssä kehittymisen tieteellinen malli ja teoria on ollut tunnettua jo vuosikymmeniä ? Kyse on JDCS-mallista ja teoriasta. Tämän malliin hyödyntämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia, kun puhumme tutkitusti vaikuttavista kehitystoimenpiteistä.

DreamLeaderin kehitysmenetelmät ja palvelutarjonta pohjautuvat tähän teoriaan. Me emme puhu henkilökohtaisista mielipiteistä. Nyt on kyse faktoista ! Voit tutustua JDCS-malliin tästä.

 

Tervetuloa johtamisen ja työyhteisön kehittämisen uuteen aikaan !

Tutustu muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan uuden ajan työyhteisön valmennus- ja kehittämiskonseptiimme tästä.