Monesti tämä kysymys tuottaa spontaanin reaktion – naurahduksen ja tyynen toteamuksen ”ei kai mistään”…

Tätä kysymystä kannattaa kuitenkin miettiä hetki vakavasti. Miksi? Koska tässä on kyse strategian perusasioista.

Tämä kysymys johdattaa meidät siis organisaation merkitykseen. Siihen mikä on meidän organisaation hyöty ja arvo asiakkaalle? Tässä ei ole kyse siis tarkoituksesta – vaan merkityksestä.

Kyse on arvon tuottamisesta asiakkaalle ja sen tunnistamisesta. Ja tästä edelleen pääsemme niihin tärkeisiin kyvykkyyksiin, joita meillä pitää olla, jotta tuo arvo pystytään tuottamaan. Nämä ovat niitä kuuluisia kilpailukykytekijöitä. Peruskyvykkyyksiä, joita tarvitaan onnistumiseen meidän busineksessa. Siis onnistumiseen.

Menestymistä nuo peruskyvykkyydet eivät vielä välttämättä takaa. Menestyminen edellyttää kilpailuetua ja sen tunnistamista. Siinä on siis kyse niistä kyvykkyyksistä, jotka erottavat meidät markkinassa asiakkaan silmissä muista toimijoista.

Pysyvä kilpailuetu syntyy tilanteessa, jolloin meillä on jotakin sellaista ainutlaatuista kyvykkyyttä, joka on vaikeasti kopioitavissa ja/tai korvattavissa. Ja jos ollaan rehellisiä, niin tämäkään ei vielä riitä.

Oleellinen kysymys on se pystymmekö me omassa toiminnassanne hyödyntämään kilpailuetumme? Kyse on siis siitä, kuinka hyvin kilpailuedun tuottamiseen liittyvä toiminta on organisoitu? Pystymmekö me lunastamaan asiakaslupauksemme?

Miksi nämä ovat tärkeitä strategisia kysymyksiä? Koska strategia ei ole lista toimenpiteitä. Strategia on valintoja. Se on tapa ajatella ja tapa elää. Näistä asioista kannattaa keskustella – vakavasti.

Onko meillä kaikki strategiamme toteutukseen tarvittavat kyvykkyydet? Tämä ei ole todellakaan aina itsestään selvä asia. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus kehittyä tässäkin asiassa, mutta se edellyttää keskustelua edellä olevista kysymyksistä. Kehittyminen ei tapahdu sattumalta. Toiminta muuttuu, kun ajattelu muuttuu.

#strategia #asiakas #merkitys #arvo #hyöty #kilpailukyky #kilpailuetu #kyvykkyys

Tomi Kasurinen, Toimitusjohtaja, DreamLeader Oy, 050 3615121, tomi.kasurinen@dreamleader.fi

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntijayritys, joka on keskittynyt uuden ajan muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehittämistyössä keskitytään uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämiseen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. https://www.dreamleader.fi/palvelut