Minusta se on. Jos puhutaan organisaatioiden maailmasta, niin minusta meidän kannattaisi nähdä enemmän mahdollisuuksia, kuin ongelmia.

Jokaisessa organisaatiossa on piilossa olevia mahdollisuuksia, joita ei tunnisteta riittävästi. Esimerkkinä vaikkapa strategian toteutukseen ja johtamiseen sekä koko organisaation suorituskykyyn liittyvät kehitysmahdollisuudet. 

Nämä mahdollisuudet ovat organisaation kyvykkyyksiä, joita voidaan hyödyntää ja kehittää paljon nykyistä paremmin. Organisaation kyvykkyys on käsitteenä yllättävän uusi asia, vaikka se sinänsä on ollut tunnettua jo vuosikymmeniä.

Jos tuota strategian toteutusta ja johtamista halutaan lähestyä ongelmakeskeisesti, niin voidaan sanoa, että yksi keskeinen syy miksi strategia ei toteudu – on se, että organisaation kyvykkyydet eivät riitä.

Eikä kyse ole yksin halusta. Vaan kyvykkyydestä. Esimerkkinä uudistumiskyky. Uudistuminen ei nimittäin tapahdu sattumalta. Se vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä tekemistä ja kehittämistä. Se on kyvykkyyttä uudistua, joka on ajattelu- ja toimintatapojen uudistamista. Tässä järjestyksessä.

Toinen iso mahdollisuus on tuo koko organisaation suorituskyvyn kehittäminen. Mikä tässä asiassa on ongelma, jos halutaan puhua ongelmista? Se on se, että organisaatioihin juurtunut perinteinen ajattelu suorituksen johtamisesta on aivan liian yksilö- ja osaamiskeskeistä.

Kyvykkyyden käsitettä ja kyvykkyyden kehittämismahdollisuuksia ei tunnisteta tässäkään kohtaa riittävästi. Kehittämisen näkökulmasta kyse on siis kokonaisuuden/systeemitason tarkastelusta. Kyvykkyys on paljon enemmän, kuin yksilöiden osaamista. Mitenkään vähättelemättä tuota osaamisen merkitystä – se on vain aivan liian suppea näkökulma.

Organisaation suoritustason näkökulmasta meidän kannattaisi siis siirtyä perinteisestä suorituksen johtamisesta koko organisaation suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen!

Osaamisen näkökulmasta meidän kannattaisi puolestaan laajentaa näkökulmaa yksilötason osaamisen kehittämisestä koko organisaation oppimisen kehittämiseen. Tämäkään ei tapahdu sattumalta.

Oppimisen kehittäminen jos jokin, edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä tekemistä ja kehittämistä. Kannustavaa tässä asiassa on se, että parhaimmillaan oppimisesta voi rakentaa pysyvän kilpailuedun. Silloin, kun jatkuvasta oppimisesta tulee kulttuuri, joka rakentuu ylivoimaiseen kyvykkyyteen oppia nopeammin ja paremmin, kuin kukaan muu.

Organisaatioiden maailma on mahdollisuuksia täynnä! Tämä ajattelutavan muutos kannattaa tehdä. Ongelmien vatvominen ja niiden ympärillä pyöriminen tuottaa vain harvoin suuria kehitysaskelia.

”95% organisaation kyvykkyydestä riippuu systeemistä, vuorovaikutuksen ja suhteiden laadusta ja vain 5% yksilöistä.” -Peter Scholtes

Tomi Kasurinen, DreamLeader Oy, tomi.kasurinen@dreamleader.fi, 050 3615121

#strategia #suorituskyky #kyvykkyydet #johtaminen #johtajuus #nykytila #analyysi #kehittäminen #uudistuminen #oppiminen #ajattelutavat #toimintatavat

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.