Kehittymisen näkökulmasta tämä rajaus on keinotekoinen. Asioiden ja ihmisten johtamista ei voi erottaa toistaan.

1.     Ota näkökulmaksi kyvykkyyksien kehittäminen.

2.     Muista kokonaisuus. Tarkastele kyvykkyyksiä organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasolla. Kyvykäs organisaatio muodostuu kyvykkäästä systeemistä ja kyvykkäistä ihmisistä – roolista riippumatta.

3.     Aloita asiakkaasta. Selvitä alkuun se, mitä kyvykkyyksiä Teiltä organisaationa edellytetään, jotta pystytte tuottamaan ne tuotteet ja palvelut, joita asiakas Teiltä odottaa?

4.     Mikä on näiden kyvykkyyksien nykytila? Mitkä ovat kyvykkyyksien näkökulmasta Teidän organisaationne vahvuuksia? Mitä kyvykkyyksiä Teidän pitää parantaa? Tämä on sitä kuuluisaa asiakaskokemuksen kehittämistä, jos tätä termiä halutaan käyttää.

5.     Mitä edellä mainittujen kyvykkyyksien johtaminen Teillä tarkoittaa? Onko Teidän johtamisjärjestelmä ja johtamiskäytännöt kunnossa? Onko Teillä toimeenpanokykyä? Onko Teillä kyvykkyyttä oppia ja uudistua? Koko organisaationa.

6.     Mikä on Teidän organisaationne kyvykkyys rakentaa yhteisöllisyyttä? Mikä on Teidän organisaation kyvykkyys synnyttää työn imua yksilötasolla?

Näiden kysymysten avulla löydät reitin johtamisen ja esimiestyön kehittämisen uusille poluille. Näiden kysymysten avulla löydät myöskin reitin siihen, miten voit niputtaa asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämisen yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi. Koska näitäkään asioita ei voi erottaa toisistaan.

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyse on systeemistä, jota meidän pitää johtaa ja kehittää.

Kyvykkyydet ja niiden kehittäminen on näkökulma, jolla voit yhdistää em. kehitysteemat yhteen. Tavalla, jolla saadaan vaikuttavuutta aikaan kehittämistyössä. Miksi näin? Koska kyvykkyydet ja niiden kehittäminen on paljon laajempi näkökulma, kuin vain yksilötason osaamisen kehittäminen.

Menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö keskittyy asiakkaaseen. Asiakastyössä onnistuminen on koko työyhteisöä yhdistävä voimavaratekijä, jonka ympärille yhteisöllisyys rakentuu – ja joka synnyttää työn imun yksilötasolla.

Tomi Kasurinen, DreamLeader Oy, tomi.kasurinen@dreamleader.fi, 050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.