Muutoskyvykäs organisaatio ei lamaannu uhkakuvista. Se luottaa itseensä – kehittää systemaattisesti omia kyvykkyyksiään, joiden avulla se on valmis kohtamaan tulevaisuuden, jota ei voi ennustaa.

Muutoskyvykkäässä organisaatiossa turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta omiin kykyihin. Muutoskyvykkäällä organisaatiolla on siis keinot selviytyä tilanteissa, joita ei voi ennakoida. Nämä keinot eivät ole syntyneet itsestään. Keinot on synnytetty – systemaattisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen avulla.

Muutoskyvykäs organisaatio suhtautuu asioihin positiivisesti ja on utelias. Se on kiinnostunut uusista asioista, koska se näkee uudet asiat mahdollisuuksina, joiden avulla se voi tulla entistäkin vahvemmaksi.

Muutoskyvykkäässä organisaatiossa kehittäminen ja oppiminen ei ole pakollista – se on intohimo, joka yhdistää koko työyhteisöä.

Muutoskyvykkyys ei ole ainoastaan selviytymiskeino. Se on keino rakentaa tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö. Muutoskyvykkään organisaation kulttuuriin on sisäänrakentuneena ne ominaisuudet, joita edellytetään tuottavalta ja hyvinvoivalta työyhteisöltä.

Haluatko keskustella asiasta tarkemmin ?

Mistä tässä on kyse ? Kyse on modernin johtamisen kehittämisestä. Mitä tämä voisi tarkoittaa Teidän organisaatiossanne ? Tästä voit tutustua DreamLeader – 7D muutosjohtamismallimme. 

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi