Onko Teillä toimeenpanokyvyn perusta kunnossa ?

 

Toimeenpanokyvystä puhutaan paljon. Eikä turhaan. Sen merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun rakennamme tuottavaa ja hyvinvoivaa organisaatiota !

Toimeenpanokyvyn perusta tulee selkeistä tavoitteista. Hajontaa alkaa tulla toimeenpanokyvyn seuraavassa vaiheessa, joka on tekeminen. Mikä on sitä tekemistä, jossa meidän pitää onnistua, jotta voimme saavuttaa keskeisimmät tavoitteemme?

Tekemisen tasolla meillä ei voi olla kovin suurta hajontaa, koska muuten me emme ole yhteisellä matkalla kohti yhteisiä tavoitteitamme.

 

Olen tehnyt tähän hyvin yksinkertaisen pikatestin;

1. Kirjaa ylös oma näkemyksesi siitä, mitkä ovat Teidän organisaationne keskeisimmät tavoitteet yllä olevan nelikentän mukaisilla osa-alueilla.

2. Kirjaa ylös oma näkemyksesi siitä, mitkä ovat Teidän organisaationne keskeisimmät toimenpiteet yllä olevan nelikentän mukaisilla osa-alueilla, joilla siis varmistatte tavoitteenne saavuttamisen.

3. Pyydä kollegaasi tekemään sama harjoitus ja verratkaa tuloksianne. Oletteko samalla matkalla ?

Tämä on erittäin hyvä harjoitus etenkin johtoryhmälle. Tässä on nimittäin kyse organisaation toimeenpanokyvyn perusasiasta. Jos tässä kohtaa on epäselvyyttä, niin mikään teknologia tai menetelmä ei tule pelastamaan meitä toimeenpanokyvyn ongelmilta !

 

Harjoituksen keskeinen tavoite ja oppi

Huipputuottavan organisaation keskeisiä ominaisuuksia on hyvä toimeenpanokyky. Tämä edellyttää sitä, että toimeenpanokykyyn liittyvät perusasiat (tavoitteet ja toimenpiteet) ovat kristallin kirkkaana mielessä. Näiden asioiden pitää ohjata organisaation kaikkea ajattelua ja toimintaa – lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Avainsana on selkeys.

Kestävä perusta toimeenpanokyvylle on syntynyt siinä vaiheessa, kun tavoitteiden ja toimenpiteiden omaksuminen on edennyt sille tasolle, ettei niitä tarvitse enää kaivella strategiapapereista tai toimintasuunnitelmista !

Tätä asiaa testataan tällä harjoituksella.

Onko meidän keskeiset tavoitteemme ja toimenpiteemme edenneet selkäytimeen vai kaivataanko tähän vielä yhteistä keskustelua ja asioiden selkeyttämistä ?

 

Autan mielelläni Sinua, jos haluat tukea tässä asiassa !

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi

 

Tästä voit tutustua DreamLeaderin tarinaan. Se on tarina modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä.