Jokaisella organisaatiolla on omat osaamistarpeet ja niihin liittyvät kehittämishaasteet. Osaamisen kehittämisen rinnalle kannattaisi kuitenkin kytkeä paljon nykyistä vahvemmin uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittäminen. 

Miksi? Osaaminen on oppimisen tulos. Kehittymisen näkökulmasta oleellista on oivaltaa, että uudistuminen ja oppiminen ovat geneerisiä organisaatiotason kyvykkyyksiä. Uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittämisen ei siis tarvitse olla organisaatiokohtaista. Välttämättä. Jos kehittämistä lähestytään hieman uuden ja laajemman ajattelun kautta.

Eli jokaisen organisaation ei ole pakko ratkoa samoja ongelmia yksin. Näiden kyvykkyyksien kehittämisessä on paljon yhteistä – ja niitä voi kehittää yhteiskehittämisen ja yhdessä oppimisen keinoin.

 

Mitä oppimisen ja uudistumiskyvyn yhteiskehittäminen voisi olla? 

Olen ideoinut uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittämisen ”yhteisen oppimismatkan”. Oppimismatkan aikana toteutetaan orgnisaatiokohtaisesti uudistumiskyvyn ja oppimisen nykytila-analyysi, josta johdetaan organisaatiokohtaiset kehittämiskohteet ja toimenpiteet jokaisen organisaation omissa kehitystyöpajoissa.

Tämän lisäksi jokainen yhteisellä oppimismatkalla mukana oleva organisaatio pääsee osallistumaan myöskin yhteisiin kehittämistyöpajoihin, joissa jaetaan kokemuksia ja opitaan muilta. Tätä kautta voidaan myöskin tarvittaessa kehittää omia uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittämisen suunnitelmia.

Oppimismatkan aikana toteutetaan myöskin valmennus, mutta se tehdään yhteisvalmennuksena. Kuten sanoin, nämä kehittämisteemat ovat geneerisiä kyvykkyyksiä.

Oppimismatkan idea on siis se, että organisaatiokohtainen kehittäminen tehdään organisaatioittain – ja geneeriset asiat toteutetaan yhdessä.

 

Tämä kehittämistyön toimintatapa tuo konkreettisia hyötyjä kaikille osallistujille. Kokemusten jakamista ja yhdessä oppimista. Hyödyt eivät kuitenkaan jää tähän.

Tämä toimintamalli tarjoaa myös kustannustehokkuutta kehittämistyöhön. Yhteiskehittäminen tuo noin 30% kustannussäästöt jokaiselle organisaatiolle verrattuna siihen, että sama kehittämiskokonaisuus toteutettaisiin organisaatiokohtaisesti.

Yhteiskehittäminen, kokemusten jakaminen ja muilta oppiminen näissä asioissa ei vie keneltäkään mitään pois. Päinvastoin. Se antaa enemmän – uusia näkökulmia ja ajatuksia omaan kehittämistyöhön. Ja lisäksi vielä kustannussäästöjä.

 

Mitä mieltä Sinä olet? Onko maailma valmis uudistumiskyvyn ja oppimisen yhteiskehittämiseen?

Mitä mahdollisuuksia näet tässä? Mitä uhkia tunnistat? Miten mahdollisuudet voidaan hyödyntää? Miten uhkat voidaan välttää? Onko uudistumiskyvyn ja oppimisen yhteiskehittäminen Sinusta kiinnostava ajatus?

Voit kertoa mielipiteesi tästä: https://fi.surveymonkey.com/r/PDXK7NH . Hyödynnän yhteiskehittämisen kehittämisessä yhteiskehittämistä. Kiitos mielipiteestäsi.

 

Tomi Kasurinen, DreamLeader Oy, tomi.kasurinen@dreamleader.fi, 050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.