Johtoryhmätyön kehittämiseen on useita vaihtoehtoja ja näkökulmia. Allekirjoittanut tarjoaa yhden näkökulman lisää. Se on strategian toteutuksen johtamisen kehittäminen. Miksi? Koska strategian toteutuksen johtaminen on johtoryhmän tärkein tehtävä.

Strategia on kuvattu, mutta mitä sitten? Miten johtoryhmän strategian johtamista voidaan kehittää? Miten strategian jalkauttamisesta siirrytään strategian toteutuksen johtamiseen?

1. Strategian sisäistäminen

Strategisten valintojen, tavoitteiden ja mittareiden sisäistäminen ja yhteisen tilannekuvan varmistaminen.

2. Menestystekijöiden analyysi

Strategian toteutukseen liittyvien tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen tunnistaminen ja analysointi.

3. Toimeenpanon suunnittelu

Strategian toteutukseen liittyvien toimenpide- ja kehitysohjelmien suunnittelu.

4. Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Strategian toimeenpanoon, seurantaan, tukeen ja ohjaamiseen liittyvien käytäntöjen, välineiden ja järjestelmien määrittely.

 

Miten strategian jalkauttamisesta siirrytään strategian johtamiseen? Katso videoni. Kerron askelmerkit strategian johtamiseen.

 

 

 

Olen kehittänyt johtoryhmätyön kehittämiseen liittyvän kehitystyöpajan, jossa keskitytään yllä oleviin kehitysteemoihin. Haluatko keskustella asiasta tarkemmin? Ota yhteyttä, jos haluat parantaa strategianne toteutuksen johtamista!

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi