Strategiaosaaminen ja keskeiset oivallukset, jotka kannattaa ottaa haltuun.

Strategiaosaaminen ja sen kehittäminen on eri tutkimusten mukaan merkittävä kehityskohde meillä Suomessa. Kerron ohessa lyhyesti oman ajatukseni stragiaosaamisesta ja sen kehittämisestä. Keskityn tässä muutamiin kaikista tärkeimpiin näkokulmiin, koska kyse on strategiaosaamisen lyhyestä oppimäärästä.

 

Ensinnäkin on pakko todeta, että on tässäkin asiassa osin sitäkin, että yksinkertaisesta asiasta on tehty monimutkaista. Tuohon osaamisen kehittymiseen auttaa 2-3 asiaa, joilla pääsee jo hyvin pitkälle.

Ensimmäinen asia on oivallus siitä, että pohjimmiltaan strategian ydinasia on kilpailuedun rakentaminen. Jotta tuohon päästään on oivallettava pari asiaa. Ensimmäinen on kyvykkyyden käsite. Toisena pitää ymmärtää se, mitä eroa on kilpailukykytekijöillä ja kilpailuetutekijöillä?

Kyvykkyyden näkökulmasta kilpailukykytekijät on niitä peruskyvykkyyksiä, joita tarvitaan toimialalla onnistumiseen. Siis onnistumiseen. Menestymistä ne eivät vielä takaa, koska niillä ollaan samalla viivalla muiden kanssa.

Menestymiseen tarvitaan pysyvä kilpailuetu, joka syntyy kyvykkyyksistä, jotka ovat; asiakkaalle arvokkaita ja hyödyllisiä, toimialalla harvinaisia, vaikeasti kopioitavia/korvattavia ja hyvin organisoituja.

Eli kilpailukykytekijät on ”kaikille pakollisia”, mutta kilpailuetutekijät on reitti menestymiseen. Tämän jälkeen pitää vaan tunnistaa tuo kilpailuetutekijöiden tilanne ja ymmärtää, mihin kehittämisessä pitää keskittyä ja mitä tuo kehittäminen tarkoittaa? Näillä oivalluksilla pääsee jo hyvään alkuun oppimispolulla.

Kun strategian määrittelyyn/rakentamiseen liittyvä osaaminen on kehittynyt, niin seuraavana kannattaa keskittyä osaamisen kehittämisessä strategian toteutukseen ja sen johtamiseen.

 

Strategiaa ei jalkauteta. Strategiaa johdetaan tai ollaan johtamatta.

Tämän ajatukseni taustalla on se, että strategia ja sen johtaminen ei ole mikään erillisprojekti – arjesta irrallaan oleva erillinen asia tai kehitysteema.

Strategia on johtamisjärjestelmän ylin taso. Eli kaikkea johtamista, kehittämistä ja tekemistä ohjaa strategia ja sen toteutus. Kehitystyön näkökulmasta kyse on käytännössä johtamisjärjestelmän rakentamisesta ja kehittämisestä.

Johtamisjärjestelmä on siis strategian johtamisen väline, jossa määritellään strategian toteutukseen ja johtamiseen liittyvät käytännöt. Systematiikan rakentaminen on aivan keskeinen tekijä, kun parannamme kyvykkyyttämme johtaa strategiaa, koska strategia ei toteudu sattumalta, oppiminen ei tapahdu sattumalta eikä kehittyminen tapahdu sattumalta!

Eikä kyse ole byrokratiasta, vaan systematiikasta. Esim. tuon kuuluisan OKR:n pointti/hienous on juurikin tuon systematiikan rakentaminen. Siinä on kyse tavoitejohtamisesta, mutta se tehdään fiksulla ja nykyaikaisella tavalla.

Pointtini oli siis se, että strategiaosaamisen kehittämisestä ei kannata tehdä liian vaikeaa. Muutamalla asialla ja oivalluksella pystyy nostamaan osaamisen sellaiselle tasolle, jossa ei ole ruuhkaa 😀. Eli pystyy rakentamaan henkilö-/ organisaatiokohtaisen kilpailuedun. Ympyrä on sulkeutunut.

 

Tomi Kasurinen, DreamLeader Oy, tomi.kasurinen@dreamleader.fi, 050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.