”Työaikaa ja työsuorituksia voi ostaa – mutta innostus, intohimo ja sitoutuminen pitää ansaita”.

 

Tähän ajatukseen tiivistyy modernin johtamisen ja työyhteisön maailman ydinajatus. Tätä ajatusta kannattaa hetki pohtia koko työyhteisössä. Ei tässä ole kyse yksin johdon ja esimiesten toiminnasta.

Modernin johtamisen ja työyhteisön maailma rakentuu vuorovaikutukseen. Pohjimmiltaan tässä ajatuksessa on kyse työyhteisön kaikkien jäsenten ajattelusta ja suhtautumisesta omaan työhön ja sen merkitykseen.

Modernin johtamisen ja työyhteisön tärkein kehittämistyökalu on peili – organisaation kaikilla tasoilla.

Tämä on se meidän työelämämme suurin haaste ja muutos. Se on siirtyminen vastakkainasettelusta vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.

Työyhteisön kaikki kehittyminen lähtee tästä. Jos meillä on työyhteisössä vallitsevana tilana vastakkainasettelu ja siilot eri osapuolten välillä – johtamisen ja työyhteisön kehittäminen sekä valmentaminen on kosmetiikkaa ilman tuloksia. Suomalaisessa työelämässä on nyt uuden ajattelun aika.

 

 

Kehittämistyön onnistumisen ja tulosten saavuttamisen näkökulmasta on erittäin tärkeää lähteä liikkeelle oikealla tulokulmalla. Miten voisimme onnistua yhdessä paremmin ? Missä asioissa voisimme kehittyä ? Tässä on pienen pieni sävyero verrattuna siihen, että lähdemme vain etsimään kaikkia mahdollisia huonoja asioita – syitä ja syyllisiä.

Tällä näkökulman valinnalla on uskomattoman suuri vaikutus siihen, miten tuo kehittyminen saadaan liikkeelle – tavalla, joka tuottaa tuloksia. Pienillä valinnoilla on joskus (työ)elämässä iso merkitys.

 

tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella tarkemmin kanssani modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä.

Tästä voit tutustua tarkemmin DreamLeaderin tarinaan. Se on tarina modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä.