Kaikki ongelmat on johtamisongelmia. Myöskin työuupumus. Työuupumuksen ennaltaehkäisyä ja siihen liittyviä riskitekijöitä voitaisiin johtaa paljon nykyistä paremmin. Kyse on johtamisen parantamisesta riskienhallinnan keinoin.

 

Mitä riskienhallinnan keinovalikoiman hyödyntäminen tässä yhteydessä tarkoittaa?

☑️ Riskitason tunnistaminen, analysointi ja riskitekijöiden luokittelu.

☑️ Riskiluokituksen mukaisten toimenpiteiden ja tehtävien suunnittelu, toteutus, seuranta ja ohjaaminen.

☑️ Riskienhallinnan menettelyjen vaikuttavuuden arviointi ja analysointi.

☑️ Riskienhallinnan menettelyjen ja toimenpiteiden jatkuva parantaminen ja kehittäminen.

 

📌 Jos ihminen uupuu työssään, niin tilannetta ei voi ratkaista sillä, että asia nähdään ainoastaan yksilön ongelmana.

📌 Vastuullinen johtaminen on tässä yhteydessä sitä, että työuupumukseen liittyvissä asioissa meillä on kyvykkyyttä tarkastella asiaa myöskin koko työyhteisön toiminnan ja johtamisen kehittämisen näkökulmasta.

 

Oikeita asioita oikeaan aikaan!  

Työuupumuksen taustalla on kuormittumisprosessi. Meillä on oltava kyvykkyyttä tunnistaa kuormittuminen ja reagoida tilanteeseen oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää systemaattista toimintatapaa!

 

Sytemaattinen toimintatapa rakennetaan johtamisjärjestelmässä

DreamLeader on kehittänyt ainutlaatuisen työuupumisriskien johtamisjärjestelmän. Johtamisjärjestelmän toteutuksessa hyödynnetään erittäin kehittyneitä johtamisen teknologiaratkaisuja, jotka tuotetaan yhteistyökumppaneidemme ratkaisuilla.

Tämä ratkaisumme nostaa aivan uudelle tasolle asiakkaidemme kyvykkyyden ennaltaehkäistä ja hallita työuupumukseen liittyviä riskitekijöitä.

 

Haluatko lisätietoja? Varaa aikasi (30 min) demojärjestelmän esittelyyn tästä.

DreamLeader Oy – Tomi Kasurinen – 050 3615121 – tomi.kasurinen@dreamleader.fi – www.dreamleader.fi