Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön strateginen kehittäminen

VRIO menetelmä on resurssilähtöisen strategian kehittämismenetelmä, joka soveltuu liiketoiminnan kehittämiseen erityisen hyvin näissä poikkeusoloissa, joita tällä hetkellä elämme.

VRIO:n perusajatus rakentuu siihen, että organisaatiolla on kilpailuetua luovia aineettomia ja aineellisia resursseja (tietoja, taitoja, kyvykkyyksiä, voimavaroja), jotka ovat toiminnan kannalta arvokkaita (valuable), harvinaisia (rare), vaikeasti kopioitavia tai korvattavia (imitability) ja tehokkaasti organisoituja (organization).

Näiden resurssien tunnistamiseen, analysointiin ja kehittämiseen liittyy valtavia mahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan tuottavat erinomaisen asiakas- ja työntekijäkokemuksen, kuin myöskin omistajakokemuksen.

Vastuullisessa – uuden ajan organisaatiossa ja työyhteisössä nämä näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia. Kyse on uuden ajan muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön kehittämisestä. Tässä kehitystyössä voittajia ovat kaikki.

 

Haluatko keskustella tarkemmin uuden ajan johtamisen ja työyhteisön strategisesta kehittämisestä?

 

Keskustelen mielelläni kanssasi: tomi.kasurinen@dreamleader.fi

050 3615121

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi