Hoivapalveluiden laadusta on kohistu niin paljon, että päädyin tekemään kehitystyöhön työkalun, jolla voidaan arvioida nopeasti ja helposti hoivapalveluiden laaduntuottokykyyn vaikuttavia osa-alueita.

Arvioitavat osa-alueet on johtaminen ja esimiestyö, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät.

Palvelu soveltuu hoivapalveluiden järjestäjien, palvelutuottajien kuin myöskin valvontaorganisaatioiden käyttöön.

Hoiva-alalla on poikkeuksellisen paljon hyviä laatukriteerejä, laatusuosituksia ja ohjeita. Ei hoivapalveluiden laatutason ongelmana ole kriteerien puute. Kyse on kriteerien mukaisen toiminnan lisäämisestä ja parantamisesta. Tähän tarvitaan uusia keinoja.

Terminologia on joskus vähän vaikeaa. Julkisessa keskustelussa omavalvonta ymmärretään liian suppeasti.

Hoivapalveluiden omavalvonta ei ole yksin valvontaa. Omavalvontasuunnitelma on riskienarviointiin perustuva kuvaus niistä menetelmistä ja toimintatavoista, joilla palveluntuottaja tuottaa vaatimustenmukaisen laatutason.

Valvonta on yksi keino, mutta paljon tärkeämpää on se muu toiminta ja tekeminen, jolla laatutaso tuotetaan. Yksin valvomalla laatua ei voi tuottaa. Avainsana on tekeminen. Tekemisen tason päättää johto omilla valinnoillaan. Arvovalinta on yksi tärkeä johtamisen valinta. Tärkein.

Mitkä ovat hoivapalveluiden laaduntuottokykyyn vaikuttavat tekijät ? Kokeile hoivapalveluiden laaduntuottokyvyn kehittämiseen tehdyn arviointityökalun demoa: https://lnkd.in/gaacj8k

Lisätietoja saat allekirjoittaneelta. tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi