Hoivapalveluiden laadusta on kohistu niin paljon, että päädyin tekemään kehitystyöhön työkalun, jolla voidaan arvioida nopeasti ja helposti hoivapalveluiden laaduntuottokykyyn vaikuttavia osa-alueita. Menetelmä soveltuu arvioinnin lisäksi erinomaisesti palveluntuottajan oman toiminnan kehittämiseen, valvontaan ja reaaliaikaiseen seurantaan.

 

DreamLeader – Hoivalaatu tekee hoivapalveluiden laaduntuottokyvyn läpinäkyväksi. Palvelumme hoivapalveluiden laadun arviointiin ja seurantaan

Tutustu uuteen palveluumme, jolla voidaan arvioida, kehittää, valvoa ja seurata hoivapalveluiden laaduntuottokykyyn vaikuttavia osa-alueita. Palvelu soveltuu hoivapalveluiden järjestäjien, palvelutuottajien, valvontaviranomaisten sekä hoivayritysten omistajien käyttöön (hoivayksikön toiminnan seuranta).

Tutustu palvelukuvaukseemme. Haluatko testata palveluamme ja raportointiympäristöä ?

Arvioitavat osa-alueet on johtaminen ja esimiestyö, omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta sekä henkilöstö- ja asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät.

Laatukriteerien mukaista toimintaa pitää lisätä ja parantaa

Hoiva-alalla on poikkeuksellisen paljon hyviä laatukriteerejä, laatusuosituksia ja ohjeita. Ei hoivapalveluiden laatutason ongelmana ole kriteerien puute. Kyse on kriteerien mukaisen toiminnan lisäämisestä ja parantamisesta. Tähän tarvitaan uusia keinoja.

Terminologia on joskus vähän vaikeaa. Julkisessa keskustelussa omavalvonta ymmärretään liian suppeasti.

Hoivapalveluiden omavalvonta ei ole yksin valvontaa. Omavalvontasuunnitelma on riskienarviointiin perustuva kuvaus niistä menetelmistä ja toimintatavoista, joilla palveluntuottaja tuottaa vaatimustenmukaisen laatutason.

Valvonta on yksi keino, mutta paljon tärkeämpää on se muu toiminta ja tekeminen, jolla laatutaso tuotetaan. Yksin valvomalla laatua ei voi tuottaa. Avainsana on tekeminen. Tekemisen tason päättää johto omilla valinnoillaan. Arvovalinta on yksi tärkeä johtamisen valinta. Tärkein.

Haluatko tutustua arviointityökalun demoon ja reaaliaikaiseen raportointiympäristöön ? Pyydä testitunnukset tästä.

Lisätietoja saat allekirjoittaneelta. tomi.kasurinen@dreamleader.fi – 050 3615121 – www.dreamleader.fi

 

Hyviä ja huonoja uutisia vanhusten hoivapalveluista ja laadusta.