Työn muutos koskettaa meitä kaikkia työelämässä toimivia tehtävästä ja toimialasta riippumatta.

Uuden ajan työssä työntekemisen aika ja paikka menettävät merkityksen. Työn muutos haastaa meidät monella eri tapaa. Uuden ajan työssä meitä on vastassa uudet teknologiat, uudentyyppiset osaamistarpeet, jatkuva muutos ja epävarmuus, työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen sekä monet muut uuden ajan työhön liittyvät ominaispiirteet, joiden kanssa meidän on opittava elämään.

 

Yksilön ja työyhteisön kannalta uuden ajan työssä korostuvat erityisesti henkisten voimavarojemme hallinta.

Hyvinvointimme ja työmme tuottavuuden näkökulmasta tarvitsemme uusia keinoja siihen, kuinka voimme tunnistaa varhaisessa vaiheessa uupumukseen liittyvät riskitekijät. Henkistä kuormitusta aiheuttavat ongelmat kehittyvät yleensä huomaamattomasti. Tilanteen työstäminen alkaa usein vasta siinä vaiheessa, kun asiat kärjistyvät.

 

Henkisen kuormituksen hallinta on tärkeä osa uuden ajan työelämän vastuullista ja kestävää liiketoimintaa.

Yksilön ja työyhteisön näkökulmasta kyse on keskeisestä hyvinvointiimme vaikuttavasta tekijästä. Työnantajan näkökulmasta uupumuksen varhaisella tunnistamisella on luonnollisesti myöskin hyvin merkittävä taloudellinen vaikutus, joka liittyy henkilöstön työkykyyn ja sen kehittymiseen.

 

Cauha Care Solutions Oy:n kehittämällä Mind & Climate- palvelulla voidaan tunnistaa henkiseen kuormitukseen liittyvät riskitekijät sekä yksilö- että työyhteisötasolla jo varhaisessa vaiheessa, jolloin niiden ratkaiseminen on helpompaa. Kyse ei ole ainoastaan teknologiasta – vaan palveluratkaisusta, johon kytkeytyy mukaan myöskin uupumuksen hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelut, joilla tuotetaan jatkuva tuki yksilöille ja koko työyhteisölle. Tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen.

 

Yhteinen palvelutarjontamme tarjoaa asiakkaillemme työyhteisön tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen edistykselliset teknologia- ja asiantuntijapalvelut samassa paketissa.

Palveluratkaisussamme yhdistyvät modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäminen sekä yksilö- ja työyhteisötason henkisen kuormituksen tunnistaminen sekä uupumukseen liittyvien riskien ennaltaehkäisy ja riskitason alentaminen. Palvelukokonaisuus vie asiakasyritystemme tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen aivan uudelle tasolle. Uuden ajan työelämän tasolle.

 

Mind

Yksilötasolla palvelu muodostuu uupumisen merkkien varhaisesta tunnistamisesta ja korjaavien toimenpiteiden varhaisesta toteuttamisesta. Mind poimii henkilöstöstä ne, joilla esiintyy riittävä määrä uupumiseen viittaavia merkkejä. Heti vastaamisen jälkeen henkilö saa automaattisen raportin, jossa otetaan kantaa hänen hyvinvointinsa tilaan ja annetaan jatkotoimenpidesuosituksia.

Climate

Yhteisötasolla mitataan niitä tekijöitä, joilla on kaikkein välittömin vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Huonot Climate tulokset ennakoivat uupumisten lisääntymistä yhteisössä. Climaten tuottaman tiedon avulla korjaavat toimenpiteet on mahdollista kohdistaa tarkasti ja tehdä etupainotteisesti.

Climate poikkeaa perinteisistä ilmapiirikartoituksista erityisesti siinä, että kysytään vähemmän mutta useammin. Reagointi on mahdollista tehdä nopeasti. Online-raporteilla esitettävät tulokset ovat käytettävissä välittömästi, kun riittävä määrä henkilöstöä on vastannut kyselyyn. Kysymykset ovat ratkaisukeskeisiä ja edukatiivisia. Climate kysely ohjaa kiinnittämään huomiota tärkeisiin asioihin ja valmentaa sillä tavalla työyhteisötaitoja.

 

Tässä palvelussa on kyse prosessista, jolla hallitaan työyhteisön henkisiin voimavaroihin liittyviä riskejä !

Hallinta tarkoittaa riskien tunnistamista, riskitason alentamista ja ennaltaehkäisyä sekä jatkuvaa seurantaa. Kaikkia näitä osa-alueita tarvitaan onnistuneessa riskienhallinnassa.

 

Tutustu Mind & Climate – palveluun: www.cauhacare.com

 

Lisätietoja palvelusta ja yhteistyöstämme antavat:

 

Cauha Care Solutions Oy – Jukka-Pekka Hamarila – 040 510 1215 – jp.hamarila@cauhacare.com

DreamLeader Oy – Tomi Kasurinen – 050 3615121 – tomi.kasurinen@dreamleader.fi

Tiedote pdf-muodossa Tiedote: Yhteistyö Cauha Care Solutions ja DreamLeader

 

Palveluratkaisu työyhteisön henkisen kuormituksen riskienhallintaan – CaaS ( Care as a Service )

 

 


Cauha Care Solutions Oy on digitaalisten työhyvinvointipalveluiden kehittäjä, jossa yhdistyvät huipputason teknologinen osaaminen ja työpsykologinen ymmärrys. Tärkein palvelumme on nimeltään Mind & Climate, jonka avulla tunnistetaan työstä tai muusta elämästä johtuva uupuminen jo varhaisessa vaiheessa. Palvelun avulla uupumista aiheuttaviin ongelmiin päästää aikaisemmin kiinni, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä.

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on erikoistunut työyhteisöjen tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

 

CaaS – Care as a Service. Uuden ajan palveluratkaisu työyhteisön henkisen kuormituksen riskienhallintaan.