Työelämän muutoksesta on puhuttu viime aikoina paljon. Allekirjoittanutkin on käsitellyt asiaa useista eri näkökulmista. Keskeinen kysymys mielestäni on se, mikä tällä kertaa tekee tästä käsillä olevasta muutoksesta ainutlaatuisen – mikä on tuo kuuluisa muutos ja mihin se kohdistuu – mikä tästä muutoksesta tekee erilaisen, kuin aikaisemmat ?

Etsin vastausta näihin kysymyksiin ja tein mielestäni erittäin merkittävän havainnon.   Väitän, että tällä kertaa käsillä oleva muutos kohdistuu kaikkiin toimialoihin ja kaikkiin yrityksen keskeisimpiin toimintoihin. Tämä muutos tuo tulleessaan sen, että kontrollikeskeinen johtaminen tulee tiensä päähän. Tulevaisuuden johtamiskäytäntöjen on kestettävä täydellinen läpinäkyvyys ja avoimuus – joka hetki. Tulevassa maailmassa olemme tilanteessa, jossa kontrollin pettäminen tarkoittaa koko liiketoiminnan perustan pettämistä !  Ja koska kontrolli ei enää toimi – on koko liiketoiminnan johtaminen ajateltava nyt uusista lähtökohdista ! Tuleva maailmamme on aivan liian nopea, läpinäkyvä ja avoin siihen, että sitä voisi johtaa kontrolleilla. Johtamisen pitää perustua luottamukseen ja sen rakentamiseen kaikkien eri toimintojen ja sidosryhmien osalta.

Käsittelen seuraavaksi muutamia keskeisimpiä ajureita,  jotka tulevat haastamaan kontrolliin perustuvan johtamisen ja perinteiset toimintatapamme:

Digitalisaatio haastaa liiketoimintamallit ja liiketoiminnan kehittämisen

Meneillään oleva liiketoiminnan digitalisoituminen haastaa perinteisen liiketoiminnan kehittämisen maailman ja ajattelutavat täydellisesti. Digitalisoituminen ja digitalisaation hyödyntäminen mahdollistaa perinteisten liiketoimintamallien tehostamisen ja niiden tuottavuuden parantamisen. Samaan aikaan se myöskin mahdollistaa sen, että nykyiset liiketoimintamallit voidaan korvata täysin uusilla toiminta- ja ansaintalogiikoilla. Osa nykyisistä liiketoimintamalleista siis poistuu maailmankartalta – tilalle tulee uusia liiketoimintamalleja, mutta kaikki toimialat ja liiketoiminnat saavat osansa digimuutoksesta. Tämän asian tunnistaminen on aivan businesskriittinen asia kaikille yrityksille. Keskeiset kysymykset siis kuuluvat – miten voisimme hyödyntää digitalisoitumista nykyisessä liiketoiminnassamme tai vähän dramaattisemmin ajateltuna – voisiko joku uusi peluri tulla ja syödä busineksemme pois kehittämällä uuden liiketoimintamallin ja tavan toimia,  joka perustuu digitalisaation hyödyntämiseen ? Tämä jälkimmäinen kysymys voi olla hieman pelottava – siksi sanoin aikaisemmin, että digitalisaatio haastaa täydellisesti nykyiset liiketoiminnan kehittämisen ajattelutavat ja menettelyt ! Mieti kuka ja mikä onkaan liiketoimintasi kovin kilpailija tai uhka ? Se ei (välttämättä) ole kukaan nykyisistä kilpailijoistasi ! Tämäkin on osaltaan merkki tulevaisuuden kontrollin menettämisestä.

Työn tekemisen uudet toimintatavat haastavat henkilöstöjohtamisen

Työn tekemisen näkökulmasta digitalisoituminen muuttaa radikaalisti aikaisemmat työn tekemisen toimintatavat. Mobiliteetti lisääntyy ja perinteiseen kontrolliin perustuva johtaminen ja esimiestyö menettävät merkityksensä. Johtamisen välineenä kontrolli ei enää yksinkertaisesti toimi, koska työtä tehdäänkin jossakin muualla, kuin esimiehen valvovan silmän alla.  Tämä edellyttää täydellistä ihmiskäsityksen muutosta – on vain luotettava siihen, että työntekijä omaa kyvyn ajatella ja toimia itsenäisesti ja tuloksellisesti. Johtaminen ja esimiestyö ei poistu, mutta näiden rooli ja merkitys on muutettava radikaalisti. Johdon ja esimiesten keskeinen tehtävä ei olekaan enää valvontatehtävä – vaan luottamuksen, intohimon ja innostuksen rakentaminen. Tähän liittyy keskeisenä haasteena myöskin se, että tulevaisuudessa parhaat työntekijät valitsevat itse yrityksensä. Henkilöstöjohtamisen on siis oltava niin laadukasta, että se houkuttelee luokseen alan parhaat osaajat ! Kontrolli on siis perinteisessä mielessä menetetty myöskin henkilöstöjohtamisen osalta ! Jäikö kukaan kaipaamaan tätä 🙂 – käsi ylös !

Täydellinen läpinäkyvyys ja avoimuus haastavat vastuulliseen liiketoimintaan

Digitalisoituminen tarkoittaa myöskin sitä, että liiketoiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus saavat aivan uuden merkityksen. Perinteiset viestinnän ja markkinoinnin ajattelutavat ja menettelyt menettävät merkityksensä. Ne ovat yksinkertaisesti liian hitaita ja kankeita ja tehottomia digitalisoituvassa maailmassa. Meillä ei ole enää raja-aitoja sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä, eikä myynnin ja markkinoinnin.  Viestintää ei tehdä ns. ylhäältä alas – vaan sitä tekevät kaikki ja monimuotoisesti.  Sanomattakin on selvää, että kontrolli ei tässäkään enää toimi.  Ainoa tapa menestyä täydellisen läpinäkyvässä ja avoimessa toimintaympäristössä on se, että yrityksen kaikki toiminta ja tekeminen perustuu vastuullisuuteen – on vastuullista ja luotettavaa. Oli sitten kyse tuotteiden ja palveluiden laatuun, asiakkuuksiin , henkilöstöön tai vaikkapa omistajapolitiikkaan liittyvistä asioista. Näissä kaikissa asioissa toiminta pitää siis olla niin laadukasta ja luotettavaa, että toiminta kestää ns. päivänvalon – 24/7.  Negatiivinen viesti tai uutinen leviää salamannopeasti ja ennen näkemättömällä laajuudella. Toimijalle,  joka ei toimi vastuullisesti – jää vain selittelijän rooli. Maineenpuhdistuskampanjat eivät enää toimi. Kontrolli on siis tässäkin asiassa menetetty – täydellisesti. Ainoa tapa säilyttää kasvonsa – on olla vastuullinen toimija.

Johtamisjärjestelmien rooli kokee täydellisen muutoksen

Luonnollisesti edellä oleva kehitys ja muutos haastaa myöskin yritysten johtamisjärjestelmät täydellisesti.  Niiden merkitys ei suinkaan vähene tai katoa, koska johtamisen toimivat rakenteet tarvitaan aina – myöskin tulevaisuudessa. Johtamisjärjestelmien rooli kuitenkin muuttuu merkittävästi. Ne eivät enää voi olla kontrolliin perustuvia järjestelmiä, koska kuten olen aikaisemmin maininnut, niin tulevassa maailmassamme kontrolli menettää merkityksensä – se ei enää toimi. Parasta ennen päivämäärä oli jo ! Näin ollen johtamisjärjestelmien rooli on nähtävä siten, että ne ovat vastuullisen liiketoiminnan ja luottamuksen rakentamisen välineitä – viitekehyksiä,   jotka oikein ymmärrettynä ja toteutettuna varmistavat sen, että yrityksen johto, omistajat, asiakkaat ja henkilöstö voivat nukkua yönsä rauhassa – vaikka kontrolli onkin menetetty 🙂

Milloin tulevaisuus alkaa – Mitä pitäisi tehdä ?

Tässä kohtaa jo varmasti moni lukijani on miettinyt – milloin tämä tulevaisuus alkaa ?  Minulla on Teille vastaus – tulevaisuus on NYT.  Tämä on siis todellisuudessa jo tätä päivää. Tulevaisuutta ei kannata enää odottaa. Tuolla odottamisella voi olla aivan liian kova hinta, jos/kun joku innovatiivinen peluri tulee liiketoimintaasi – digitalisoi sen ja syö busineksesi pois alta. Ei myöskään kannata odottaa sitä, kun parhaat osaajasi kävelevät ulos ovesta tai puhumattakaan siitä,  että odottaisit sitä,  että negatiivinen uutinen yrityksestäsi tai tuotteestasi leviää somessa kulovalkean tavoin.

Liiketoimintasi ja sen kehittämisen uudistaminen, henkilöstöjohtamisen muutos ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen kannattaa aloittaa heti huomenna,  koska tänään on sunnuntai 🙂  Enempää ei kannata enää hukata aikaa !

Kehitys- ja kontrolliterveisin,       Tomi (mob. 050 3615121)