Johtamisen kehittymiseen ei riitä yksin yksilöiden tietojen ja taitojen kehittäminen.

Johtaminen kehittyy, kun koko organisaation johtamiskyvykkyys kehittyy. Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön ominaisuus, tieto tai taito.

 

Johtamiskyvykkyyden osa-alueet ja niiden kehittäminen:

1. Strateginen kyvykkyys

Organisaation strategiseen johtamiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämistä. Organisaation kyvykkyyttä selviytyä muuttuvassa maailmassa. Kyvykkyyttä määrittää strategia, kyvykkyyttä toteuttaa strategia ja kyvykkyyttä johtaa strategiaa. Kilpailuedun luomista.

Kyvykkyyttä suunnitella strategisesti fiksuja liikkeitä – ja toteuttaa ne!

 

2. Management kyvykkyys

Koko organisaation oppimiseen, uudistumiseen ja kehittymiseen liittyvien kyvykkyyksien kehittämistä. Oppimiseen, uudistumiseen ja kehittymiseen liittyvien rakenteiden ja yhteiskehittämiseen liittyvien menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä. Systematiikan luomista.

Kyvykkyyttä kehittää johtamisjärjestelmää kokonaisuutena – luoda toimivia, tarkoituksenmukaisia ja yhtenäisiä johtamiskäytäntöjä.

 

3. Leadership kyvykkyys

Ihmisten motivaatioon, hyvinvointiin ja työn imuun vaikuttavien kyvykkyyksien kehittämistä. Johtamisen vaikuttavuuden parantamista ihmisiin. Vaikuttavuus paranee, kun ihmiset tulevat kuulluksi, osalliseksi ja arvostetuksi työssään ja työyhteisössään. Innostuksen luomista.

Kyvykkyyttä saada ihmiset yrittämään työssään parasta, antamaan itsestään jotakin sellaista – jota käskyttämällä ja kontrollilla ei voi saada aikaan.

 

Tätä kyvykkyyttä ja kokonaisuutta voi nyt mitata. Eli kehittää.

Haluaisitko mitata Teidän organisaationne johtamiskyvykkyyden tilanteen? Missä on Teidän johtamiskyvykkyytenne vahvuudet? Missä asioissa voisitte kehittyä? Mitä tuo kehittyminen käytännössä tarkoittaa?

Haluatko keskustella asiasta tarkemmin? Varaa Sinulle sopiva aika yhteiseen keskusteluumme tästä.

 

Johtamiskyvykkyyttä mittaamassa ja kehittämässä,

Tomi Kasurinen, 050 3615121, tomi.kasurinen@dreamleader.fi

 

DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. www.dreamleader.fi

Miten rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö? Löydät lisätietoja tästä.