Missiona – Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäminen.

 

Me autamme Sinua, kun olet kuullut riittävästi johtamisen kehittämisen hienoja periaatteita – ja haluat siirtyä käytännön kehittämistyöhön.

 

Näin toteutamme missiotamme – DreamLeader auttaa asiakastamme:

1. TUNNISTAMAAN ja oivaltamaan modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen liiketoiminnalliset mahdollisuudet

2. REAGOIMAAN muutostarpeisiin ja rakentamaan yksilöllisen kehityspolun

3. TUKEMAAN työyhteisön toiminnan ja yhteistyön sekä vuorovaikutuksen kehittymistä

4. OPPIMAAN ja kehittymään koko ajan paremmaksi ja suorituskykyisemmäksi organisaatioksi.

 

1. Uusi liiketoimintamalli - uusi kustannustehokas tapa tehdä asiakasyhteistyötä
Uudenlainen asemoituminen asiakkaan ja perinteisen ulkopuolisen toimijan väliin.

DreamLeader Työyhteisö -tuotteella on mahdollista toteuttaa työyhteisön kehittämistä uudenlaisella ratkaisulla, joka on jatkuvaa palvelua kiinteällä kuukausiveloituksella sovitun sisällön ja laajuuden mukaisesti.

2. Tuotteistettu, nykyaikainen palvelutarjonta - uudet palvelut
Kaikki palvelumme on tuotteistettu – asiakas tietää aina etukäteen sen,  mitä olemme tekemässä ja mikä on palvelun lopputulos.  Ei yllätyksiä,  eikä pettymyksiä.

Uudet palvelut  – nyt on tarjolla aidosti uutta sisältöä ja uusia menetelmiä johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämiseen!

3. Henkilökohtainen, jatkuva palveluni käytettävissä 24 / 7
Olen sitoutunut asiakkaideni auttajaksi ympäri vuorokauden ja aina –  ilman erillisiä lisäveloituksia !  Puhelin ja sähköpostituki on käytettävissäsi 24/7.
4. Verkostoituminen – uusi tapa tehdä kumppaniyhteistyötä
Olen yksinyrittäjä,  mutta en ole yksinäinen.  Minulla on laaja verkosto taustalla,  jota hyödynnän tarvittaessa –  uudenlaisella yhteistyöllä,   parhaan tuloksen saavuttamiseksi – asiakkaalle.
5. Nykyaikaisen HR teknologian hyödyntäminen osana asiantuntijapalveluita
Verkostostani löytyy myöskin valmiit ratkaisut siihen,  kuinka nykyaikaista HR-teknologiaa ja reaaliaikaista henkilöstötietoa voidaan hyödyntää työyhteisön arjen läpinäkyvyyden lisäämisessä ja kehittämistyön tulosten mittaamisessa .