Missiona – Muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen

Me autamme Sinua, kun olet kuullut riittävästi johtamisen kehittämisen hienoja periaatteita – ja haluat siirtyä käytännön kehittämistyöhön.

Näin toteutamme missiotamme – DreamLeader auttaa asiakastamme:

Tunnistamaan työyhteisön kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tilanteen

– Mittaukset, haastattelut ja analyysit.

Reagoimaan muutos- ja kehitystarpeisiin

– Yksilöllisen kehityspolun rakentaminen.

Tukemaan työyhteisön kyvykkyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittymistä

– Kehitystyöpajat ja valmennukset.

Oppimaan ja kehittymään koko ajan paremmaksi

– Jatkuvan seurannan, arvioinnin ja kehittämisen käytännöt.

1. Uusi liiketoimintamalli - uusi kustannustehokas tapa tehdä asiakasyhteistyötä
Uudenlainen asemoituminen asiakkaan ja perinteisen ulkopuolisen toimijan väliin.

DreamLeader Työyhteisö -tuotteella on mahdollista toteuttaa työyhteisön kehittämistä uudenlaisella ratkaisulla, joka on jatkuvaa palvelua kiinteällä kuukausiveloituksella sovitun sisällön ja laajuuden mukaisesti.

2. Tuotteistettu, nykyaikainen palvelutarjonta - uudet palvelut
Kaikki palvelumme on tuotteistettu – asiakas tietää aina etukäteen sen,  mitä olemme tekemässä ja mikä on palvelun lopputulos.  Ei yllätyksiä,  eikä pettymyksiä.

Uudet palvelut  – nyt on tarjolla aidosti uutta sisältöä ja uusia menetelmiä johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämiseen!

3. Henkilökohtainen, jatkuva palveluni käytettävissä 24 / 7
Olen sitoutunut asiakkaideni auttajaksi ympäri vuorokauden ja aina –  ilman erillisiä lisäveloituksia !  Puhelin ja sähköpostituki on käytettävissäsi 24/7.
4. Verkostoituminen – uusi tapa tehdä kumppaniyhteistyötä
Olen yksinyrittäjä,  mutta en ole yksinäinen.  Minulla on laaja verkosto taustalla,  jota hyödynnän tarvittaessa –  uudenlaisella yhteistyöllä,   parhaan tuloksen saavuttamiseksi – asiakkaalle.
5. Nykyaikaisen HR teknologian hyödyntäminen osana asiantuntijapalveluita
Verkostostani löytyy myöskin valmiit ratkaisut siihen,  kuinka nykyaikaista HR-teknologiaa ja reaaliaikaista henkilöstötietoa voidaan hyödyntää työyhteisön arjen läpinäkyvyyden lisäämisessä ja kehittämistyön tulosten mittaamisessa .