DreamLeader®  

Valmennus- ja kehittämispalveluita modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle – koko työyhteisölle tietoja, taitoja, kyvykkyyksiä ja voimavaroja, joilla rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö – yhdessä !

DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin
DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin

Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Parempaa vaikuttavuutta johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen.

Johtamiskyvykkyyden kehittäminen

Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön ominaisuus, tieto tai taito.

Johtamiskyvykkyyden kehittäminen

Johtamiskyvykkyyden tasoarviointi ja kehittäminen.

Strategian toteutus ja johtaminen

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Oppiminen ja uudistumiskyvykkyys

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Työhyvinvoinnin johtaminen

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

DreamLeader®– Mittaukset 

Työyhteisösi kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaus ja analysointi.

Mittaus ja analyysi

DreamLeader®– Kehitystyöpajat

Kehitystyöpajoja työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Kehitystyöpajojen suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Valmennukset

Valmennuspalveluita työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Haluatko kuulla lisää?