DreamLeader®  

Valmennus- ja kehittämispalveluita modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Johtoryhmälle, esimiehille ja henkilöstölle – koko työyhteisölle tietoja, taitoja, kyvykkyyksiä ja voimavaroja, joilla rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö – yhdessä !

DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin
DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin

Kehittämis- ja valmennuspalvelumme

Palveluita uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Tunnuslukuja

Miksi johtamisen ja työyhteisöjen pitää kehittyä juuri nyt ?

Uuden ajan johtaminen

Näkökulmia johtamisen muutokseen

Tavoitteena menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista

Tavoitteena johtamisen kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista

Kilpailukyky osaavasta työvoimasta

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista

Tavoitteena suorituskyvyn kehittäminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista

Tavoitteena uudistumiskyvyn kehittäminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista

Johtoryhmätyön kehittäminen

Palvelumme johtoryhmän sisäisen yhteistyön ja työkäytäntöjen kehittämiseen

Strategia ja johtoryhmätyö

Strategian toteutuksen johtamisen kehitystyöpaja

Johtamisjärjestelmien kehittäminen

Palveluita johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen

Johtamisjärjestelmien teknologia-alusta

Teknologia-alusta johtamisjärjestelmien rakentamiseen

Strategia ja kyvykkyydet

Strategian toteutukseen liittyvien kyvykkyyksien kehittäminen

Modernin johtamisen kehittäminen ja valmennus

Palvelutarjontamme modernin johtamisen kehittämiseen ja valmennukseen 

Strategia – Johtoryhmätyö

Johtamisjärjestelmä – Johtamisosaaminen

DreamLeader®– Työntekijäkokemus

Palvelumme työntekijäkokemuksen kehittämiseen

DreamLeader®– Uusi työ

Kehittämispalveluita uuden ajan työyhteisöjen rakentamiseen  

DreamLeader®– Startti

Työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin  valmennus ja kehitystyöpaja  

Mittaus ja analyysi

Valmennus ja kehitystyöpaja

DreamLeader®– Mittaukset 

Työyhteisösi kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaus ja analysointi

Mittaus ja analyysi

DreamLeader®– Kehitystyöpajat

Kehitystyöpajoja työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Kehitystyöpajojen suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Valmennukset

Valmennuspalveluita työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Valmennusten suunnittelu ja toteutus

Työuupumusriskien johtamisjärjestelmä

 Kehittämispalveluitamme työuupumusriskien johtamisjärjestelmän rakentamiseen

DreamLeader®– Työhyvinvointi

Palvelutarjontamme uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämiseen 

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Haluatko kuulla lisää?