DreamLeader®  

Valmennus- ja kehittämispalveluita modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Johtoryhmälle, esimiehille ja henkilöstölle – koko työyhteisölle tietoja, taitoja, kyvykkyyksiä ja voimavaroja, joilla rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö – yhdessä !

DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin
DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin

Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Viisi askelta uuden ajan hyvinvoivan ja suorituskykyisen työyhteisön rakentamiseen

Strategian johtamisen kehittäminen

Miten strategian jalkauttamisesta siirrytään strategian toteutuksen johtamiseen ? 

Johtoryhmätyön kehittäminen

Strategian toteutuksen johtamisen kehitystyöpaja

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

Palveluita modernin johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen 

Modernin johtamisen kehittäminen ja valmennus

Palvelutarjontamme modernin johtamisen kehittämiseen ja valmennukseen 

Strategia – Johtoryhmätyö

Johtamisjärjestelmä – Johtamisosaaminen

DreamLeader®– Startti

Työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin  valmennus ja kehitystyöpaja  

Mittaus ja analyysi

Valmennus ja kehitystyöpaja

DreamLeader®– Mittaukset 

Työyhteisösi kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaus ja analysointi

Mittaus ja analyysi

DreamLeader®– Kehitystyöpajat

Kehitystyöpajoja työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Kehitystyöpajojen suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Valmennukset

Valmennuspalveluita työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Valmennusten suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Työhyvinvointi

Palvelutarjontamme uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämiseen 

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Haluatko kuulla lisää?