DreamLeader®  

Valmennus- ja kehittämispalveluita modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Johtoryhmälle, esimiehille ja työyhteisölle kyvykkyyksiä, joilla rakennetaan muutoskyvykäs, tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö

DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin
DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin

Miten muutoskyvykäs, tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö rakennetaan ?

Modernin johtamisen kehittäminen on uuden ajan työelämätaitojen ja kyvykkyyksien kehittämistä

Modernin johtamisen kehittäminen ja valmennus

Palvelutarjontamme modernin johtamisen kehittämiseen ja valmennukseen 

Johtamisjärjestelmä – Johtoryhmätyö

Johtamiskäytännöt – Johtamisosaaminen

DreamLeader®– Startti

Työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin  valmennus ja kehitystyöpaja  

Mittaus ja analyysi

Valmennus ja kehitystyöpaja

DreamLeader®– Mittaukset 

Työyhteisösi kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaus ja analysointi

Mittaus ja analyysi

DreamLeader®– Kehitystyöpajat

Kehitystyöpajoja työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Kehitystyöpajojen suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Valmennukset

Valmennuspalveluita työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Valmennusten suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– RBPD kehitystyöpaja

Riskiperusteinen johtamisen ja henkilöstön kehittämistyöpaja

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Haluatko kuulla lisää?