DreamLeader®  

Valmennus- ja kehittämispalveluita modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen

Johtoryhmälle, esimiehille ja henkilöstölle – koko työyhteisölle tietoja, taitoja, kyvykkyyksiä ja voimavaroja, joilla rakennetaan uuden ajan menestyvä ja hyvinvoiva työyhteisö – yhdessä !

DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin
DreamLeader Muutoskyvykkyys - Muutoksen hallinnasta kykyyn selviytyä muutoksessa
DreamLeader Johtamiskyvykkyydet - Johtamisjärjestelmät, johtamiskäytännöt ja johtamisosaaminen
DreamLeader Yksilön kyvykkyydet - Tiedot ja taidot, asenteet ja ajattelutavat
DreamLeader Hyvinvointi - Pahoinvoinnin vähentämisestä hyvinvoinnin rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva työyhteisö - Työtyytyväisyydestä työn imun rakentamiseen
DreamLeader Hyvinvoiva yksilö - Työhyvinvoinnista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
DreamLeader Tuottavuus - Kustannussäästöistä aikaansaannosten parantamiseen
DreamLeader Tuottava työyhteisö - Halu, kyky ja voimavarat parempaan yhteistyöhön
DreamLeader Tuottava yksilö - Halu, kyky ja voimavarat parempiin aikaansaannoksiin

Analyyseja, valmennusta ja kehittämistä

Palveluitamme organisaatiosi kehittymisen tueksi.

Kehittämisteemat

Uuden ajan johtamisen ja työyhteisön kehittämisen osa-alueita.

Tavoitteena johtamisen kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena esimiestyön kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena strategian johtamisen kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena suorituskyvyn kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena oppimisen kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena työhyvinvoinnin kehittyminen?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.

Tavoitteena uuden ajan työyhteisö?

Ota yhteyttä. Keskustellaan kehittämisen vaihtoehdoista.  

DreamLeader®– Mittaukset 

Työyhteisösi kyvykkyyteen, tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaus ja analysointi.

Mittaus ja analyysi

DreamLeader®– Kehitystyöpajat

Kehitystyöpajoja työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Kehitystyöpajojen suunnittelu ja toteutus

DreamLeader®– Valmennukset

Valmennuspalveluita työyhteisösi kyvykkyyksien, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Oivallus

Ymmärrys

Tahto

Tekoja

Tukea

Oppimista

Haluatko kuulla lisää?