DreamLeader® Oy – Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen uusi aika on alkanut !  

Toiminta muuttuu, kun ajattelu muuttuu. Nyt on aika muuttaa perinteiset johtamisen ja työyhteisön kehittämisen ajattelu- ja toimintatavat. Parempaa vaikuttavuutta johtamisen ja työyhteisön kehittämistyöhön!

Miten kehittämistyön vaikuttavuutta voidaan parantaa? Kolme keinoa johtamisen ja työyhteisön kehittämisen vaikuttavuuden parantamiseen.

1. Kehittämistyö nähdään perinteisesti aivan liian yksilökeskeisenä.

On suorastaan hämmästyttävää kuinka yksilökeskeisesti olemme tottuneet lähestymään johtamisen ja työyhteisön kehittämistä. Kehittämistyön vaikuttavuuden parantamisen näkökulmasta meillä on aivan valtava potentiaali koko työyhteisön ja organisaation tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen hyödyntämisessä – ja kehittämisessä.

 

2. Osaamisen kehittämisestä koko organisaation uudistumisen ja oppimisen kehittämiseen.

Yksilötason tietojen ja taitojen merkitystä ei voi aliarvioida. Mutta. Meillä on aivan valtava potentiaali kehittämistyön vaikuttavuuden parantamisessa, kun huomioimme kehittämistyössä yksilön osaamisen kehittämisen lisäksi myöskin koko työyhteisön ja organisaation uudistumiskyvyn ja oppimisen kehittämisen! 

3. Mitä edellä oleva tarkoittaa johtamisen kehittämisen näkökulmasta?

Johtamisen kehittämisen näkökulmasta koko organisaation kyvykkyyden kehittäminen, oppimisen ja uudistumisen kehittäminen tarkoittaa strategisen johtamisen kehittämistä. Tämä edellyttää johtamisen ajattelu- ja toimintatapojen uudistamista. Tästä syystä kyse on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisestä.

 

Mitä modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämistyö tarkoittaa käytännössä?

Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäminen on keino uuden ajan menestyvien ja hyvinvoivien työyhteisöjen rakentamiseen. Se on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittämistä. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Lisätietoja kehittämistyöstä löydät palvelut-sivuiltamme.