DreamLeader® Oy – Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen uusi aika on alkanut !  

Muuttuva työelämä ei muuta yksin johtamisen ja esimiestyön roolia – vaan koko perinteisen ajattelumme työstä ja työyhteisöstä !

Työelämän muutos edellyttää johtamisen ja esimiestyön roolin  muutosta

Meidän on modernisoitava johtamisajatuksemme. Teollisen aikakauden johtamismalleilla ja ajatuksilla emme  pysty saavuttamaan nykyisen ja tulevan työelämämme kehittämistavoitteita. Nyt ei ole enää kyse käskyttämisestä ja kontrollien rakentamisesta – vaan luottamuksen rakentamisesta ja yhdessä tekemisen imun synnyttämisestä !

Työntekijä motivoituu omaan työhönsä ja sitoutuu työnantajaansa – tai sitten ei

Nykyaikaisten ja menestyvien johtajien, esimiesten ja  työyhteisöjen pitää onnistua molemmissa. Meidän on siirryttävä esimiestyössä valvonnasta työyhteisön kehittämiseen, jossa jokainen työyhteisön jäsen voi motivoitua työhönsä –  ja omistautua  oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Tämä on sitoutumista parhaimmillaan.

Parhaat osaajat valitsevat itse työpaikkansa

He eivät hae työpaikkaa – heidät haetaan. Tämä kehitys on käynnissä jo nyt – ja se kiihtyy entisestään. Parhaat yritykset syntyvät parhaista työntekijöistä. Meidän pitää siis luoda työyhteisöjä,  jotka vetävät puoleensa parhaat osaajat – ja pitävät ne. Tämä on ainoa mahdollisuus menestyä – nyt ja tulevaisuudessa.

Aina työyhteisön ongelmissa ei ole kyse ainoastaan johtamisen ja esimiestyön ongelmista

Vastuu hyvästä työyhteisöstä kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille. Kaikilla on vastuu hyvän työyhteisön kehittämisestä. Tähänkin vaaditaan nyt uutta ajattelua. Kyse on uudentyyppisen yhteistyön rakentamisesta. Tässä on kyse paljon muusta, kuin vain hallinnollisen yhteistoiminnan pyörittämisestä ja perinteisen vastakkainasettelun ylläpitämisestä. Nyt on aidon yhteistyön ja yhdessä tekemisen aika !

Johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen näkökulmasta edellä oleva tarkoittaa kolmea asiaa

1) Meidän pitää kehittää johtamisen ja esimiestyön vaikuttavuutta johdettaviin ja työyhteisön arjen käytäntöihin. Kyse on siis johtajuuden kehittämisestä. Miltä johtaminen näyttää ? Miltä se tuntuu ? Miten se vaikuttaa johdettaviin ? Miten me luomme johtamisellamme parempaa työn imua organisaatioomme ?

2) Meidän pitää kehittää koko työyhteisön yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Aitoa sellaista. Hallinnollinen yhteistoiminta ei riitä tässä maailmassa. Kyse on vuorovaikutteisesta toiminnasta, jossa yhdessä tekemisen draivi pitää olla aivan uudella tasolla !

3) Meidän pitää kehittyä myöskin työyhteisön jäseninä. Se on jokaisen oman asenne-, ajattelu-, toiminta- ja käyttäytymistapojen kehittämistä.  

Kyse on modernin johtamisen kehittämisestä. Se on keino muutoskyvykkään, tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen.